Foretakenes utadrettede kunstengasjement og corporate social responsibility : en belysning av fenomenet i samtiden og en komparativ studie av store skandinaviske og nord-amerikanske foretak og deres markedskommunikasjon i forbindelse med deres engasjement: med en case studie av Absolut Vodka


Karin Alfnes Abraham
Nettressurs Und 2006 Karin Abraham,· Hovedoppgaver

Utgitt
Oslo : K.A. Abraham , 2006
Omfang
125 bl.
Opplysninger
Hovedoppgave i kunsthistorie - Universitetet i Oslo, 2006
Emner
Absolut Company : (NO-TrBIB)4008188
Kunst
Markedsføring
Mesener
Sponsing
kunsthistorie
Sjanger
ISBN
Gratis

Bibliotek som har denne