Arbeid og kjønn : sosiologiske analyser av yrkesløp


Marit Hoel
Bok Bokmål 1997 · Doktorgradsavhandlinger

Oppdaterer

om denne boka:

Arbeidsmarkedet er i forandring - det gjelder ikke minst kvinners deltakelse og karriereløp. At stadig flere kvinner med høy utdanning går ut i arbeidslivet, påvirker arbeidsmønstre og yrkeskultur. Samtidig virker kvinners organisering av eget livsløp inn på kulturen i det yrket de har valgt.
Arbeid og kjønn bygger på en studie av ulike yrkesforløp. Forfatteren har fulgt fem kull av studenter - ingeniører, førskolelærere, lærere, sykepleiere og økonomer - fra eksamen og gjennom ti år i yrkeslivet. Boka gir ny kunnskap om og forståelse av kvinners og menns arbeidssituasjon. Gjennom bruk av forløpsanalyse, som fanger opp hva som styrer personers valg, handlinger og møte med yrkeslivets muligheter og begrensninger, og ved å sammenlikne yrkesløp på både kvinne- og mannsdominerte arbeidsplasser, får forfatteren fram et bilde av yrker i endring: Forskjeller mellom kvinners og menns karriereløp blir først og fremst synlige innenfor de enkelte yrkesgrupper - de kan ikke i så stor grad som tidligere antatt tilskrives at kvinner og menn velger forskjellige yrker. Dermed blir likheten mellom de forskjellige yrkesgruppene kanskje større enn ventet.

Dr.philos. Marit Hoel er forsker ved Institutt for samfunnsforskning og har deltatt i omfattende forskningsarbeid om kjønnsforskjeller i arbeidsmarkedet. Hun har i flere år vært leder av forskningsprosjektet Kjønnsforskjeller i yrkesløp i Norge, og har vært forfatter, medredaktør og bidragsyter i en rekke bokutgivelser.

Les boka på nett
Utgitt
Oslo : Universitetsforl. , cop. 1997
Omfang
223 s. : diagr.
Opplysninger
Elektronisk reproduksjon
Emner
Sjanger
Dewey
303.32 . - 305.3 . - 305.33 . - 305.42 . - 306.36 . - 331 . - 331.171 . - 331.4 . - 305.43
ISBN
8200227197 : Nkr 229.00

Bibliotek som har denne