Stølsdrift i indre Sogn : framvekst og utvikling frå eldre jarnalder til seinmellomalder


Brita Hope
Bok Nynorsk 2015

Oppdaterer

Utgitt
Bergen : Universitetet i Bergen , 2015
Omfang
129 s. : ill, kart
Opplysninger
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap . - Masteroppgåve i arkeologi
Emner
Dewey
637
ISBN
(h.) : Kr.200.-

Bibliotek som har denne