Samtiden 1930 : tidsskrift for politikk, litteratur og samfundsspørsmaal


redigert av Jac.S. Worm-Müller
Bok Bokmål 1930

Oppdaterer

Medvirkende
Zinken . Broderi
Aall, Anathon . Personlighedsidealet hos vesterlendere og hos østerlendere
Anker, Nini Roll . Alexander
Baker, Philip Noel . Nansen som internasjonal politiker
Barnes, Gerald . Landstrykerbetraktninger av en amerikaner i Norge
Beutlich, F. . Nøitralitetsvern og sjøvæbning
Borchgrevink, Christopher . Revolusjon
Braatøy, Bjarne . De tyske valg
Bruchardt, Carl . Engelske aforismer
Brøgger, W.C. . Brev fra statsråd Sofus Arctander angående den Sverdrupske regjering 1884-1888 og regjeringskrisen av 1888
Brøgger, W.C. . Optegnelser og erindringer om statsminister Ole Richter
Bull, Francis . Richter og Bjørnson
Charteris, J. . De tre partiers politikk og demokratiets fremtid i Storbritannia
Christensen, Chr. A.R. . Amerika av imorgen?
Folkestad, Bernhard . Velkomsttale ved kunstnerfesten
Fournol, Etienne . André Tardieu
Fridrichsen, Anton . Jesus og jødedommen
Gade, F.G. . Den utflyttede Norges geografi
Garborg, Hulda . Jeppe Aakjærs livs-minne
Garborg, Hulda . Krishnamurti
Gurvin, Olav . Samtiden og det nye i musikken
Hagen, Ingeborg Refling . Et lite eventyr om "vitaminer"
Hjelm, Andreas . Partistillingen i Norge
Hoffstad, E. . Valg og konjunkturer
Holmberg, Olle . Ibsen och Sverige
Hornborg, Eirik . Lapprörelsen och det politiska läget i Finland
Høst, Gunnar . En krigsforfatters utvikling
Johanssen, Karl . Departementet har tenkt sig
Johanssen, Karl . Valgkamp
Kaaran, A. . En socialist om Ibsen
Kent, Charles . Dikteren og fantasten
Klackenberg, Torsten . Fröding och kvinnan
Koht, Halvdan . Sofus Arctanders beskyldninger mot P.O. Schjøtt
Konstad, Sigurd . Kampen om flåtene
Krag, Erik . Vasilij Vasiljevitsj Rozanov
Lescoffier, Jean . Clemenceau
Lødrup, Hans P. . Konservativ reaksjon
Mahrt, Haakon Bugge . Panorama
Marcus, Carl David . Den nya tyska litteraturen
Neander-Nilsson, S. . Italien vid Brenner
Nielsen, Sigvard . Om Henrik Wergeland som religiøs personlighet
Ording, Arne . Thermidor
Paasche, Fredrik . Islands Alting
Proust, Marcel . Veneziadager
Qvam, Erik . Fremtidskrigen og avrustningskravet
Rasmussen, Knud . Manden uden Retræte-Linier
Reiss-Andersen, Gunnar . Ormen lange og målormen
Rygh, Arne . Statsminister Gram og norsk unionspolitikk
Rønnevig, C. Magne . Moderne gasskrig
Scheflo, Olaf . Arbeiderpartiets landsmøte
Schou, August . En engelsk diplomats erindringer
Smith, Emil . Blodets bånd
Smith, Erik . En proconsular
Stenersen, Rolf E. . Rasjonalisering og kjøpeevne
Torup, Sophus . Fridtjof Nansens livssyn
Vergniol, Camille . Franskmennenes fremmedhat
Vogt, Johan . Med stormskritt mot førkrigs-tidens prisnivå
Vogt, Ragnar . Sjelesorg
Werenskiold, Erik . Fridtjof Nansen
Winsnes, A.H. . Norsk litteratur høsten 1929
Wyller, Anders . Teater i Paris
Utgitt
Oslo : Aschehoug , 1930
Omfang
684 s. : ill.
Opplysninger
Inneheld også fleire artiklar om Fridtjof Nansen . - S. 489-553 manglar
Emner
Arctander, Sofus , poli. , 1845-1924
Fröding, Gustav , forf.
Ibsen, Henrik , forf. , 1828-1906
Nansen, Fridtjof , oppdag.reis. og filantrop , 1861-1930
Wergeland, Henrik , forf. , 1808-1845
Ibsen og Sverige
Kvinner - Litterære symbol
Tidsskrift, norske

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

Samtiden : tidsskrift for politikk, litteratur og samfundsspørsmaal. 1930.
regigert af Jac. S. Worm-Müller

Bok · Flerspråklig · 1930