Norsk etternamnleksikon : norske slektsnamn - utbreiing, tyding og opphav


Olav Veka
Bok Nynorsk 2000 · Oppslagsverk

Oppdaterer

Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Annen tittel
Utgitt
Oslo : Samlaget , 2000
Omfang
501 s.
Passer for
Opplysninger
På omslaget: Bokklubben dagens bøker . - Elektronisk reproduksjon
Emner
31460483600(norsk språk) - Familienavn
Etternamn
Etternavn
Etternavn-Norge
Genealogi
Leksikon
Navn - Leksikon
Navn-Håndbøker
Navnebøker
Navneforskning
Norsk språk - Personnamn
Norsk språk(Etymologi) - Personnamn
Norsk språk-Personnavn
Norske personnamn - Familienamn - norsk språk
Norske personnavn - Familienavn - norsk språk
Nynorsk
Nynorsk tekst
Personnavn(929.4)
Personnavn(etternavn)
Personnavn. Norske
Slektsforskning
Slektsnamn
slektnamn etternamn gardsnamn Noreg etymologi ordbøker personnavn
Etternavn, norske
Etternavn(geneologi)
Etymologi
Leksika
Norsk
Norsk språk - Personnamn - etymologi
Norsk språk - Personnavn - Ordbøker
Norsk språk(genealogi) - Personnavn
Norske personnavn(norsk språk) 31460483600 - Familienavn
Personnavn
Personnavn(genealogi)
Språk
Språkhistorie
Familienavn
Norske etternavn
Norske etternavn(geneologi)
Ordbøker
slektnamn etternamn gardsnamn noreg etymologi ordbøker personnavn norsk språk leksika etternavn gårdsnavn navneforsking slektsnavn opphav oppslagsverk navn familienavn
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
8252154328 : Nkr 398.00

Bibliotek som har denne