Metode og oppgaveskriving for studenter


Olav Dalland
Bok Bokmål 2012 · Lærebøker for høgskole og universitet

Oppdaterer

Metode og oppgaveskriving er nå i ny og oppdatert utgave med nyttige råd til alle som er i en skriveprosess. Boken gir en innføring i samfunnsvitenskapelige metoder og tar opp praktiske problemer i forbindelse med oppgaveskriving.Temaer som drøftes, er ulike måter å samle data på, personvern og gjennomføring av undersøkelser. Videre er det lagt vekt på bruk av forskningsbasert kunnskap, kildesøk og kildekritikk. Selve skriveprosessen utgjør en rød tråd i framstillingen. Forfatteren kommer med nyttige råd når det gjelder utformingen av problemstillinger og oppgavens oppbygning, form og presentasjonsteknikk. Boken er tilpasset de kravene som stilles til bacheloroppgaven i all høyere utdanning. I denne nye utgaven er det tatt hensyn til den digitale utviklingen, og for de fleste kapitlene er det utarbeidet kunnskapsmål.
Digital utgave: Bokomtale
Digital utgave: Søke-URL
Annen tittel
Utgitt
Oslo : Gyldendal akademisk , 2012
Omfang
257 s.
Utgave
5. utg.
Opplysninger
1. utg. Oslo : Universitetsforl., 1993
Emner
Forfatterskap, Faglig
Forskningsmetoder
Journalføring, Rapportskriving
Sosialarbeid
Counseling
Data Collection.
Ethics.
Interviews as Topic
Nursing Research.
Observation
Observational Studies as Topic.
Publishing.
Research Design
Social Sciences - methods
Surveys and Questionnaires.
Writing
Etikk
Faglig forfatterskap : kildehenvisninger
Forsking - Metoder
Forskning
Helsefag
Høyere utdanning - Forskning
Intervju
Intervjuer
Intervjuteknikk - Forskningsmetode
Litterære verkemiddel-Undervisning
Metode
Metodelære
Metoder for undervisning og læring(høyere utdanning)
Metodikk
Norsk stil - Litterære virkemidler
Observasjon
Observasjoner
Oppgaveskriving :litterære virkenidler
Oppgaveskrivning
Personvern
Presentasjonsteknikk
Problemstillinger
Prosjektundervisning
Questionnaires
Samfunnsfag
Samfunnslære
Samfunnsvitenskap - Kildekritikk
Samfunnsvitenskap - Teori og metoder
Skriftlig kommunikasjon
Skriveprosesser
Spørreundersøkelser
Studenter
Studiemetoder
Studieteknikk
Studieteknikk(høyere utdanning)
Sykepleie
Teori
Undersøkelser
Undersøkelsesmetodikk
Undervisning
Utarbeiding
Utdanning
Veiledning
Vitenskapelige metoder
hovedoppgave faglig forfatterskap oppgaveskriving metode prosjektarbeid forskningsmetoder oppgaver skriving faglitteratur helsefag sosialfag kvalitativ intervju observasjon prosjektoppgave metoder studenter sykepleie spørreskjema etikk metodologi samfunnsforsking oppgåveskriving samfunnsvitskapleg samfunnsvitenskapelig methods writing etics
litterær komposisjon - bestemte typer litteratur
Teori og metoder
Educational resources
Faglig forfatterskap
Hovedoppgaver
Methodology
Methods
Metoder
Normativ lingvistikk
Oppgaveskriving
Research
Rhetoric
Samfunnsvitenskap - Forskningsmetoder
Scientific research
Skriveteknikk
Skriving
Språkbruk
Studentoppgaver
Students
Vitenskapelig forfatterskap
stilistikk
Skriveråd
Forfatterskap, Faglig - Oppgaveskriving
Kildekritikk
Kvalitative metoder
Kvantitative metoder
Oppgaver
Oppgåveskriving - Høgskulenivå
Samfunnsvitskap - Teori og metodar
rapportskriving
Fagleg forfattarskap
Fagleg forfatterskap
Faglig skriving
Forfatterskap
Samfunnsforsking
Samfunnsforskning
Sosialt arbeid - Profesjonelt
Faglig forfatterskap((NO-OsBA)1112964)
Faglig forfatterskap((NO-TrBIB)HUME06462)
Hovedoppgaver((NO-TrBIB)HUME00191)
Oppgaveskriving((NO-TrBIB)khib04553)
Samfunnsforskning((NO-OsBA)1138284) - Metoder
Skriveteknikk((NO-TrBIB)khib05203)
Skriving((NO-TrBIB)HUME07927)
Samfunssforskning - Metoder
hovedoppgave faglig forfatterskap oppgaveskriving prosjektarbeid forskningsmetoder oppgaver skriving faglitteratur helsefag sosialfag kvalitativ intervju observasjon prosjektoppgave metoder studenter sykepleie spørreskjema etikk metodologi samfunnsforsking oppgåveskriving samfunnsvitskapleg samfunnsvitenskapelig methods writing etics fagleg forfattarskap oppgaveskrivning forskningsetikk kildekritikk høyere utdanning metode
Sjanger
Dewey
808.066 . - V 808.06 . - 300.1 . - 300.72 001.42 . - 301.018 . - 361.3 . - 361.3028 . - 371.3 . - 371.36 . - 373.24 . - 378.0072 . - 439.82 . - 651.7 . - 808.007 . - 808.02 808.066 . - 808.6 . - 658.404 . - 300.72 . - 300.18 . - 360.72 . - 378.17 . - 808 . - 808.06 . - 378.19 . - 001.43 . - 808.02 . - 001.42
ISBN
82-00-40928-7 : Nkr 180.00

Bibliotek som har denne