Mappe IV - L : Avisutklipp frå Sandøy kommune 1941 - 1995 (Ikke fjernlån)Bok 1995

Oppdaterer

Utgitt
Sandøy kommune , 1995?
Emner
Avisutklipp frå Sandøy og Orten og Ona og Harøy og Husøy, Lokalhistorie, Sandøy kommune, Lokalhistoriske begivenheter,
M/S Øyfinn gått ned 1974, Minnehøgtid i Harøy kyrkje 1974 over mannskapet på Øyfinn, IP Huse går bra 1974, Nytilflyttet forretningsmann Lars Flydal omkommet, Severin D. Finnøy 75 år 1958, Elias E. Marøy 90 år 1975, Gammelt Stenshavn-bilde frå Karihaugen,
M/S Øyfinn gått ned 1974, Minnehøgtid i Harøy kyrkje 1974 over mannskapet på Øyfinn, IP Huse går bra 1974, Nytilflyttet forretningsmann Lars Flydal omkommet, Severin D. Finnøy 75 år 1958, Elias E. Marøy 90 år 1975, Gammelt Stenshavn-bilde frå Karihaugen, Hummerparken på Ona, Nils Matias Gundersen frå Dakota, Industrisenteret i Steinshamn 1967, Fiskeindustrien gir velstand 1967, De første forsøk med trådløs telegraf - Sæbjørnsen-brødrene, M/K Vikertangen av Harøy, 1928 - Brødr. Sæbjørnsens Hvalolje- og sildoljefabrikk på Harøya, Knut Nilsen Finnøy 70 år 1928, Fyregansmann for fiskarane 1935, Kvalfeber på Steinshamn 1955, Harøy mannskor til songarstemnet i Molde 1973, Songarstemnet på Harøy 1971, Ona - ei eventyrverd for seg sjølv ute i havet - 1938, Ona - et stykke kyst-Norge, Brev frå Ona og Orten og Husøy 1958, Guten og måsungen frå Ona - film frå Ona 1973, Ei perle i havgapet med 70 innbyggarar - 1995, Keramikar Turid Bjerke Myrvang frå Ona,
Nils K. Røsok får Norges Vels medalje og om 30 års arbeid i Sandøy komm. Kraftverk og da Tafjord Kraft kom til Sandøy, Sandøyplanen 1977, Vassforsyningsproblem 1977, 1977 - Sandøy kommune er kommunen med rike ressursar, Sonja og Harald - Kronprinsparet be
Nils K. Røsok får Norges Vels medalje og om 30 års arbeid i Sandøy komm. Kraftverk og da Tafjord Kraft kom til Sandøy, Sandøyplanen 1977, Vassforsyningsproblem 1977, 1977 - Sandøy kommune er kommunen med rike ressursar, Sonja og Harald - Kronprinsparet besøker Sandøy i 1979, Ona får Kongebesøk og 1979, Sandøy videregåande skule skal berges men ungdomsfråflytting er eit problem for Sandøy, Harøy kyrkje 150 år og besto av to kapelsogne - Harø og Sandø, Haardøe Capel-Kirke, Tavlejacob i Sandøykyrkja, Sandøy kyrkje 150 år 1972, Av havet skal de standa opp, Prolog av Ella Howlid Hareid til Sandøy kyrkje, Minnestein ved Sandøy kyrkje,
Paal Gaasøy for til kongen for å få utskilt Sandøy frå Aukra herad - 1941, Kommunevalet 1955 i Sandøy og kvinnene oppstiller, Alle kommunale embeter med navne er her, Første bandet av Sandøy-boka kjem nå ut, Lappesak på Harøy - Brunvold og gården Reset Øs
Paal Gaasøy for til kongen for å få utskilt Sandøy frå Aukra herad - 1941, Kommunevalet 1955 i Sandøy og kvinnene oppstiller, Alle kommunale embeter med navne er her, Første bandet av Sandøy-boka kjem nå ut, Lappesak på Harøy - Brunvold og gården Reset Østres salg, Harøy fiskarlag 60 år, Onas kyrkjeklokka hamna på Madagaskar, Moloanlegget på Sandø ferdig til jul, Olav Skotheim attvald som ordførar 1958, Ordføreren i Sandøy 1958, 1959 - plan for nytt kommunehus i Sandøy kommune med utkast, Sjøhusa på Sandøy og molen, Harøy husmorlag 1959, Elias Marøy og Kongens fortenstmedalje, Harøyfolket gir Myrnes etterlatte 9459 kroner, Stor sildedag 1959, Sæbjørnsen og sildefisket, Rikt sangl og musikkliv på Harøy i 1959,
Romsdalsfisk på Ona, Ingeborg og Andreas Eivindsen har Gullbryllup 1958, Aldersheim i betong bygges ikkje i Sandøy kommune, Myklebustingane skal bli romsdalinger snart - Schei-kommiteen men Haram vil forsøke å halde på Myklebust og Uksnøy, Nytt frå kommun
Romsdalsfisk på Ona, Ingeborg og Andreas Eivindsen har Gullbryllup 1958, Aldersheim i betong bygges ikkje i Sandøy kommune, Myklebustingane skal bli romsdalinger snart - Schei-kommiteen men Haram vil forsøke å halde på Myklebust og Uksnøy, Nytt frå kommunestyret 1959, O. E. Huse og korsangen gjenom 50 år, Sandøy Sparebanks drift og balansekonto 1959, P. A. Huse Sandøy trygdekasse 50 år, Fest i Husmorlaget på Sandøy, Song og musikklærar for Sandøy kommune 1960, Slik kom nynorsken til Sandøy - 1960, Peder M. Harneshaug greier kvalbiffen, Elias Marøy 75 år, Sandøy kommune har overskot på 24 prosent - 90000 kroner, Sandøy kommune har nettobudsjett på 758.432 kroner i 1961, Solidaritys forlis - Kaptein Price takker r.s. Larvik og folkene på Ona for hjelpen under forliset, Sandøy fekk ikkje lån i Kommunalbanken til aldersheimen 1960, Breivik - Morsund vegen, Andreas Hansen Finnøy til minne, Sandøy kommune og Olav Skotheim har fått tidhøveleg aldersheim for 600000 kroner, Bilde av Sandøy kommunestyre ca 1961, Sandøy kommune som framstegskommune, 1967 runder Sandøy kommune 100 år, Ordførar Johan P. Sandøy ser ljost framover, Sandøy kommunes inndelinga, Sandøy skal ha jordmor-helsesøster, Statsråd Helge Seip hyller Sandøy kommune 1967 ved 100-års jubileet, Ona og Orten og Nordøyane 1971 og Sandøy og kvinnen som står bak øyamannen, Kåre Faksvåg Sandøy Ap s kritikk av MRFs nye ruteoppsett, Drynaholmprosjektet, Fraflytting eller tilflytting til Sandøy kommune 1972, Kommunebudsjettet og skolestyret og biblioteket 1972, Kommunal oljevernsberedskap får kritikk av Sandøy kommune, Sandøy-Finnøy - båt eller bru, Gamle Bolsøy takker av med fest, M/S Harøy overlevert i Kristiansund 1973, Øya Marøy og Hans Hansen Skottems avståing av øya, IP Huse og produsent av 400 vinsjer i 1959, På rundtur med M/S Harøy utasunds 1973,
Sanko Indurstrier A/S flytter frå Finnøy 1973, Ny ferjekai på Sandøy vil koste 400000 kroner, Harøy skule ombygges for 37000 kroner i 1973, Nytt kommunehus innviet og ny ordførarklubbe innviet 1973, Johan Sandøy forlater nå roret i kommunen 1975,
Dewey

Bibliotek som har denne