Årbok 1993 : Levanger historielag


Skriftstyre: Karl Heinz Cegla, Hogne Heir, Asbjørn Andresen
Bok Bokmål 1993 Levanger Historielag

Oppdaterer

Digital utgave: Digital utgave
Medvirkende
Utgitt
[Levanger] : Levanger Historielag , 1993
Omfang
144 s. : ill.
Opplysninger
Innhold: Furunes, Jens: Valberget i Skogn s. 5 ; Okkenhaug, Paul: Elliot og Louis Kvalstad s. 10 ; Nordre Trondhjems Amtstidende (1897): Stenbryllup paa Ytterøen 15. marts 1897 ; Solberg, Ingrid: Leik fra barndommen ; Johansen, Karl O.: Anton Kristiansen s. 29 ; Fagerli, Paul Steinar: Da "lina" vart lagt. Frå anlegget av Hell - Sunnanbanen gjennom Skogn, og litt om dei som la lina s. 31 ; Lunnan, Eli: "Atter har det behaget herren...". Om familien Strømsøe som mista 8 barn s. 45 ; Cegla, Karl-Heinz: Hverdagsproblemer i 1853 ; Hellem, Knut og Arne Sigmund Vudduaune: Dysenteri-epidemien i Frosta og åsen 1773 ; Pettersen, Arild : Kulturminner og kulturlandskap i Levanger s. 56 ; Solli, Stein: Skillemyntmerker s. 74 ; Wold, Marius: En reise fra Levanger til Kristiania 1888 s. 77 ; Lunnan, Eli: "Tabt og fundet" i 1870 åra s. 80 ; Fru Martini til Ankolm s. 85 ; Fra Martin Strømsøes dagbok: Madame Ludovike Jelstrups begravelse s. 86 ; Haugan, Einar: Nordenfjelske Treforedling A/S s. 89 ; Andresen, Asbjørn: Norsk i gamle dager s. 101 ; Lykke, Erik: Unntakstilstanden i Trondheim oktober 1942. Minnehøytidlighet på Falstad s. 106 ; Tingstad, Jørund: Aasgårdene i Skogn s. 112 ; Eldnes, Andreas: Ved en ødegård s. 115 ; Cegla, Karl-Heinz: Seks runde tjern langs Storelva s. 116 ; Berre, Inger Lunnan: Seips visebok s. 119 ; Sivertsen, Arne: Kalkomnan på Nesset s. 122 ; Rønning, Gunnar: Karbua en utmarksgård s. 126 ; Løvhaug, Karen: Merkedager fra øverbøgda i Frol s. 129 ; Nordre Trondhjems Amtstidende: Indvielse af Aasens ny Kirke s. 133
Emner
Bjørge, Johan Edvard , anleggsarbeider og småbruker , 1870-?
Bleke, Ole , anleggsarbeider
Bleke, Ole((NO-LaBS)9609-2) , anleggsarbeider
Bragstad, Bernt , anleggsarbeider og vegvokter
Bragstad, Bernt((NO-LaBS)9609-3) , anleggsarbeider og vegvokter
Fiborg, Johan Severin , anleggsarbeider og husmann , 1865-1958
Glæstad, Johan , anleggsarbeider , 1860-?
Glæstad, Johan((NO-LaBS)9609-5) , anleggsarbeider , 1860-?
Gustavsen, Karl Josef , rallar , 1882-1956
Gustavsen, Karl Josef((NO-LaBS)9609-6) , rallar , 1882-1956
Jelstrup, Ludovike
Jelstrup, Ludovike((NO-LaBS)9609-7)
Kristiansen, Margit , pianist , 1893-1993
Kristiansen, Margit((NO-LaBS)9609-9) , pianist , 1893-1993
Kristiansen, Olaf , dirgent , 1900-1973
Kristiansen, Olaf((NO-LaBS)9609-10) , dirgent , 1900-1973
Kvalstad, Elliot((NO-LaBS)9609-11) , maler , 1905-1938
Kvalstad, Louis((NO-LaBS)9609-12) , forf.og maler , 1905-1952
Martini, Olene Moe Krogness , 1823-1895
Martini, Olene Moe Krogness((NO-LaBS)9609-13) , 1823-1895
Rosingaunet, Paul , smed
Rosingaunet, Paul((NO-LaBS)9609-14) , smed
Sandberg, Nelius , anleggsarbeider , 1882-1942
Sandberg, Nelius((NO-LaBS)9609-15) , anleggsarbeider , 1882-1942
Sandstad, Anders , gårdbruker, lensmann og stortingsmann , 1804-?
Sandstad, Christiane f. Møen , 1807-?
Sandstad, Christiane f. Møen((NO-LaBS)9609-17) , 1807-?
Strømsøe, Andreas , apoteker , 1869-1917
Strømsøe, Andreas((NO-LaBS)9609-19) , apoteker , 1869-1917
Strømsøe, Anna Emilie f. Wold
Strømsøe, Anna Emilie f. Wold((NO-LaBS)9609-20)
Strømsøe, Margrethe , landhandler m.m. , 1886-1975
Strømsøe, Mortine Birgithe , telegrafistinne , 181-1972
Strømsøe, Peter Gustav , bakermester
Strømsøe, Peter Gustav((NO-LaBS)9609-21) , bakermester
Strømsøe, Petra Emilie , lærerinne , 1873-1937
Strømsøe, Reidar Kjartan , baker og ordfører , 1887-1967
Svarva, Petter , anleggsarbeider , ?-1930
Svarva, Petter((NO-LaBS)9609-22) , anleggsarbeider , ?-1930
Uppdal, Kristofer , 1878-1961
Uppdal, Kristofer((NO-LaBS)9609-23) , forf. , 1878-1961
Vibe, Agathe Olene f.Strømsøe , 1871-1955
Vibe, Agathe Olene f.Strømsøe((NO-LaBS)9609-24) , 1871-1955
Wanderås, Håkon , anleggsarbeider , 1869-?
Wanderås, Håkon((NO-LaBS)9609-25) , anleggsarbeider , 1869-?
Aas, gårdene
Kristiansen, Anton , 1866-
Kvalstad, Elliot
Kvalstad, Louis , 1905-1952
Lindseth, Rolv , adm.dir. , ?1984
Lindseth, Rolv((NO-LaBS)9609-26) , adm.dir. , ?1984
Martini, Olene , 1823
Nervik, Georg , 1893-1987
Seip, Karl , 1850-1909
Folgefonden(skip)
Jæmtlands læns fornminnesførening
Nordenfjeldske treforedling
Nordenfjelske Treforedling
Næs Jernverk
Stiftelsen Renåvangen
Åsen kirke
Agder Bispedømme - Årbok
Arbeiderbevegelse - Akershus
Aust-Agder - Historie
Begravelse
Dysenteri
Dødsfall
Etne - Historie
Falstad
Fortidsminner
Frosta
Høytidsdager
Jernbaner
Jul
Kalkovner
Kulturlandskap
Nord-Trøndelag
Rallarer
Rallere
Reiser
Rusmiddelmisbrukere - attføring
Skogn
Språk
Sykdommer
Trøndelag - Geografi og reiser - Årbøker
Tvedestrand - Historie
Verdenskrigen, 1939-1945
Ytterøy
kringlebotten(slekten)
Åmli
Åsen
Levanger
Nord-Trøndelag fylke
Oppdal
Årbøker
Hordaland - Historie
Nordmøre - Geografi og reiser - Årbøker
Difteri - Levanger
Falstad(fangeleir)
Fjellsport
Jernbanebygging(14. nov. 1905) - Hell-Sunnanbanen
Kulturlandskap(naturressurser) (sosialøkonomi) - Levanger
Levanger(hverdagsliv) - Historie - Skogn
Norsk språk - Bokmål - Lærebøker
Primstav
Skogn(hverdagsliv) - Historie
Værmerker(folklore)
Værmerker
Aas i Skogn
Forra
Glonkoset
Kalkovnene på Levangernesset
Karbu ved Nesvatnet
Levangersamling
Nordre Trondhjems Amtstidende
Seips visebok
Simlemyra i Frol
Småland i Skogn
Storelva i Frol
Sumulmyra i Frol
Valberget i Skogn
Geografisk emneord
Dewey
914.8393 . - 274.81 . - 304.24213 . - 331.094834 . - 331.094841 . - 331.5 . - 331.809 . - 331.8094822 . - 362.29 . - 394.2 . - 398.3 . - 439.8282 . - 529 . - 616.934213 . - 625.1 . - 759.81 . - 796.52 . - 839.82 . - 914.81 . - 914.84 . - 940.546 . - 940.547 . - 948.31 . - 948.3113005 . - 948.312292 . - 948.36 . - 948.3612 . - 948.4213
ISBN
0803-1975 : Nkr. 120 . - 8290339364 . - 8290339372 . - 9788290339369 . - 9788290339376
ISSN

Bibliotek som har denne