Samhold og strid : Bygdebok for Meråker


Bjørn R. Krogstad
Bok Bokmål 1987

Oppdaterer

Utgitt
Meråker : Meråker kommune , 1987
Omfang
536 s. : ill.
Opplysninger
B. Kværnmo, Sivert Trøbakk, Svein Brækken, Berg, Brit Dahl, Mildrid Berg Trøbakk 1954 s 492. Arne Dahl 1956 s 493. Styret i Meråker AUF 1986, Ingalill Falteng, Tor Ingstad, Turid Brurok, Gunn Ingstad, Ann- Jeanette Brandtzæg-Sand. Magnar Lundemo s 498 + 500. Doktor Øverland med familie, Mette Berg (f.Ulstadvoll) s 505. Johan Kluksdal, Kristian Rothaug, Ingvald Aspaas, Ebbe Løvlimo s 507. Arbeidsgjeng ved Fundtaunvolden, Grova 1937-38 s 508 . - Bilder i boka: Kristina Bendiksen i sør-samisk bunad s 18. Ole O. Bjørknes i vadmelsdress og meråkerhuve s 19. Lillefjeld gruvarbeiderforening fane s 20. Meråker skytterlag fane s 21+33. Flatbrødfat, mjølause,flatbrødlaup, mjølskrin s 23. Treskurd s 28. Gården Nolistu - Lille Krogstad med Marit Larsdatter Evjebakk, Nils Lille-Krogstad, Karl Alfred Krogstad, Gjertrud Lille-Krogstad, Thomas Evjen, Mali Evjen s 32. Ole Flamoe, Johan Edvard Flamoe s 37. Ole Gudå, Guru Gudå s 44. Ingeborg Dalamo s 45. Nustadnes s 46.Gudå jernbanestasjon s 54+57. Gudå jernbanebru, Løfta, Hanshaugen s 50. Funna bru s 55. Stasjonsbetjent Grådal, Bernhard Haugtrø s 58. Ole Hammer, Gjertrud Hammer, Karen Hammer s 59. Johan P. Iversen s 61. Rallare s 64. Peter Botnan s 65. Rukku, Linrokk, trespade s 67. Meråker østre s 69. Nustadfossen, Meråker tresliperi, teglverk s 73+74. Thomas Jonson, Paul Johnsen, Thomas Bergstrøm, Sara Paulsen, Sigrid Brandsfjell s 81. Lea Barrock i Skarpdalen s 82. Nils Stinnerbom s 84. Funn-Fossen s 87. Martin Jonassen, Daniel Mortensson, John Eliassen Boere s 90. Klokkhaug med Jonas Ingebrigtsen, Ola Schanke, Marie Bergitte Ingebrigtsen s 93. Disponent Houlder s 95. Skjulhaug s 96. Haugtrø s 97. Gullbryllup på vestre Funtaunet (fotograf Erik Olsen) s 98. Folkehøgskolekurs i Nygården s 100. Husstellkurs på Bjørk s 102. Meråker ungdomslag, hornmusikk s 107, Nustadbakk, Nustad øvre s 112. Hjemme hos Anton Merakergaard s 122. Iver Øien, Johan Fundtaunet s 122. Einar Røberg, Ola Trøbakk s 125. Anton Pynten s 127. Turifoss-dammen s 129+165. Transport Turifoss kraftstasjon s 131. Kopperå arbeidsmannsforening fane s 132. Minnesteiner 1905 s 135. Bruvakt Funna 1905 s 136. Elever Flaamo og Tangen skole s 138. Jonetta Wold s 139. Slåmaskin 1906 s 141. Skogvokter Nils Solbakken s 143. Bygging fabrikk Kopperå s 144. Slusker, kokkelag s 147. Johan M. Johansen, Iver Hegseth, Olav Klevan s 149. Kopperåsamfunn ca 1915 s 150. Gruvearbeidere Iver Krogstadnes, Olav Langnes, Lorents Evjen, Nelberg Kringen, Thorleif Atnedahl s 154. Gruvearbeidere på Lillefjell, Stordalen s 156. Vaskeriet s 159. Rallarliv s 160. Gruvslusk s 161. Jegere s 163. Iver E. Wollan s 164. Vaskeriarbeidere s 167. Arbeidere tresliperiet s 170. Smelteverksarbeidere s 173. Arbeidere ved Fonnfjellgruva s 174. Fagforeningsfaner s 175. Feiring av Turifossanlegget s 178. C.O. Iversen s 179. 1.mai-tog, Nustad 1909 s 180. 1.mai-tog 1914 s 181. Peder Myrmo med familie 1905 s 183. Meråker handelsforening, Sagstuggumoen s 184. Kopperå samvirkelag s 186. Prest Hannibal Stabell s 187. Meråker ungdomslag 1902 s 188. Meraak skytterlag 1905 s 189. Wiktor Juliussen s 190. Varden s 191. Karbidovn s 193. Garden Bjørnås i Torsbjørkdalen ca 1914 s 195. Brann vaskeriet 1919 s 197. Arne Solnes, Torbjørn Solnes s 205. Helga Kløften, Gisken Rotvold s 208. Skarpdalen 1925 s 209. Thomas Langsvehaug Lilletrø, Ingeborg Fosmo Lilletrø s 210. Peter Pynten s 211. Elever ved Flaamo skole 1922/23 s 212. Lastebil Funnsjøen 1938 + traktor 1937 s 214. Busstransport Langsåvolden 1929 s 215. Ingrid Berg (f. Krogstad), Gudrun Farstad (f. Størseth), Alfhild Nygård (f. Krogstad), Rakel Beistad (f. Krogstad) 1939 + Tora Stenøien, Anida Vold, Mette Stendahl, Elise Myrhaug s 216. Betjeningen ved Meraker handelsforening 1920 s 218. John J. Nustad s 219. Beret Pulden ved Fundtaunvolden ca 1914 s 220. Funnsjøen ca 1920 s 221. Elever ved Fjellbygdskolen, landbrukskurset 1924 s 224. Vikvollen, Fjergen ca 1910 s 225. Hjalmar Krogstad, Litj-Funnsjødalen 1940 s 226. Lorentse Krogstad, Litj-Funnsjødalen 1940 s 228. Ytre Funnsjødal s 229. Ane Eriksen, Beret Ringen 1915 s 230. Seterbu fra Systun s 231. Såmmårfjøs s 232. Navneberg Tjønnvolltjønna s 233. Henning Rotvold, Petter Rotvold, Inga Parnas 1936 s 235+239. Bernhard Meraker, John Kvernmo, John Knippet, Johan Fundtaune 1914 s 240. Karl Bjørgen, Petra Bjørgen, Frida Krogstad, Henrik Sulåmo, Emil Høgmo, Hallvard Juliussen, Maria Trøbakk, Sivert Trøbakk s 242. Karl Trøbakk, Ingebjørg Trøbakk, Borghild Loraas, Anna Pynten s 243. Borghild Frigård, Margit Flåmo, Martha Ringen, Mathilde Krogstad ( f. Stav) s 246. Meraker handelsforening 1920 s 249. Per Trøbakk 1929 s 250. Verksgården 1931 s 252. Arbeiderbolig Kopperå 1929 s 253. Kopperå samvirkelag s 255. Råmaterial-silo, ovnshus 1931 s 256. Verksskolen Kopperå s 257. Kopperå hornmusikkforening s 260. Emil Løkken, Sivert Brenntrø, Rudolf Sivertsen, Johan Gulbrandsen, Ivar Aasan, Otto Teveldal, John Teveldal, Martin Storøien, Iver Løkken, John Ringen, Elvin Teveldal ca 1935 s 268. Kopperå stasjon ca 1950 s 269. Meråker kirke, Soknstuggu ca 1920 s 271. Kalvmerking Skarpdalen ca 1920 s 272. Ellen Bendiksen s 273. Begravelsesfølge Framigal Funtaunet ca 1930 s 275. John Barrock, Lars Fjällsten s 276. Kontorsjef Ellingsen 1929 s 278. Meråker smelteverk, verksted 1929 s 280. Johan Stordalsvold 1952 s 288. Fløytelag Fossvatna 1947/48 s 291. Håkon Løchen s 292. Kopperå arbeidsmannsforening 1937 s297. Arbeidere ved Nustadfoss 1931 s 299. Peder B. Krogstad, Nils Kringen, Johan Lillemo, Ingemann Krogstad, Ola Flåan, Arnt Waldum, Henry Ingstad s 300+302. Arnt Waldum, Magnus Skavmo, Henry Ringen, Peder Størseth, Johannes Karlsen, Johan Skavmo ca 1930 s 303. Arbeidsgjeng ved rørgata s 305. Fabrikken på Nustadfoss 1929 s 314. Ole Størseth, Iver Aamo m.fl. ca 1920 s 320. G. Kallevig, N. O. Young Fearnley, W. Kallevig s 322. Garden Reinåa s 324. Inga Lilleevjen, Ola Brækken, Kari Stubban, Ole Aspås, Janna Gresseth, Magnus Brækken, Ole J. Kluksdal, Peder Råen, John Kvello, Kristian Rothaug, Peder Krogstadholm 1958 s 328. Fagforeningsfolk i Moskva 1957 s 330. Martin Bitnes s 332. Meråker herredsstyre 1929-32 s 334. Meråker herredsstyre 1932-35 s 335. Meråker herredsstyre 1938-40 s 337. Kristian Rothaug, Ingeborg Rothaug 1930 s 338. John J. Nustad (Nustinn) , Gjertrud Nustad, Marit Nustad, Ingebjørg Nustad, Guttorm Nustad, John Nustad s 340. Svømmere ved vaskerihølen s 341. Bernhard Kværnmo, Peder Kværnmo, Marit Kværnmo, Beret Kværnmo, Ludvig Kværnmo, Alfred Kværnmo, Ola Kværnmo, Mathias Kværnmo, Ingebrigt Kværnmo, Martin Kværnmo, Lars Kværnmo, Martin Kværnmo s 342. Berner Bendiksen s 347. Alf Svartås s 348. Gudå AULs fane s 350. Meråker Arbeiderungdomslags Tramgjeng ca 1936 s 351. Meråker sykehjem ca 1924 s 354. Peder H. Sulåmo, Aksel Reppe, Maria Trøbakk (f. Sulåmo) s 355. Smelteverksarbeidere, Norges Vels medalje 1936 s 358. Nygården ca 1890 s 363. 1. mai-demonstrasjon Nygården 1912 s 364. 1. maitog 1936 s 366. Budapestene, Konrad Kristensen, Knut Wold, Johannes Brækken, Bjarne Stubban, Elias Tømmerås, Normann Brækken, Leif Kvittem, Johan Fredheim, Aksel Wold, Torleif Tidemann, Sverre Svartås, Leif Tømmerås, Toralf Øren s 368. Nustad skole 1910-11 s 371. Togulykke Meråker stasjon 23/1-41 s 377. Anna Strigsve s 378. Lars Stinnerbom, Tilda Stinnerbom 1941 s 386. Skolebarn Brenmelen Gudå 1942-45 s 388. Flåmovollen fjergen ca 1975 s 389. John Tronsmo, Sverre Tronsmo 1944 s 391. Tordis Lyngar, Einar Jr. Lyngar, Einar Lyngar, Tor Lyngar, Unni Lyngar, Dag Lyngar s 398. Togulykke Hommelvik 19. november 1940 s 401. Fellesbegravelse etter togulykke ved Meråker kirkegård s 403. Minnestein av Olav Kvernmo s 406. Haugen i Gudå s 407. Henrik Sulåmo, Karen Sulåmo, Per Sulåmo s 419. Lars Graftås 1966 s 424. Tømmerkjøring ved Mannseterbakken s 427. Tømmerdoning anno 1974 s 428. Jens Stuberg, Jens Joar Stuberg s 429. Meraker Brug skogstue, Kokkekurs 1952 s 430. Martin Brandsfjell ca 1980 s 432. Bernt Størseth s 435. John Reberg s 441. Nils Reitås s 443. Ola Bitnes, Ernst Furunes+ Bjørn Råen s 444. Karl Evang, Nelberg Nesset 1954 s 449. Sulåmo turiststasjon s 450. Sivert Skavmo, Per Trøbakk s 452. Trygve Dalanes, Oskar Gravåsen, Petter Rotvold, Knut Holth, John I. Hegseth, Bernhard Dahl, Gustav Slungård, Øyan 1955 s 453. Agnes Sødahl (f. Ulstad), Per Krogstadholm, Kristianne Hansen, Eldbjørg Aadde (f. Torjussen) s 455. Solveig Riheim, grenserasten 1981 s 456. Kopperåkippen s 459. Søskenparet Aunet ca 1947 s 460. Karen Nyhustrø 1906 s 462. Petter Haukbergmo 1967 s 465+466. Torbjørn Lillevold, Paul Dalåmo, Ola Storenget s 467. Smemostuggu 1963 s 468. Berit Kirkeby, Petter Kirkeby, Borgny Aavik, Sætran, Borghild Loraas, Hannah Røe, Fredrik Røe ca 1950 s 470. Torbjørn Lillevold, Magne Kjelstrup s 471. Meråker herredsstyre 1952-1955 s 484. Meråker herredsstyre 1963-1967 s 486. Stortingsrepresentant Due, direktør Holmberg, stortingsrepresentant Gjørv, stortingsrepresentant Gudmundseth, fylkesmann Ola H. Kveli, Andreas Lunnan s 489.
Emner
Bygdebok
Meråker
Nord-Trøndelag
Norge - Kulturhistorie - Billedverker
Samer
Bygdebøker
Historie
Gruvedrift
Industrialisering
Jernbanebygging
lokalhistorie
1. verdenskrig
2. verdenskrig
A/S Meraker Gruber
Amerikafarere
Anders Pålsson
Andre verdenskrig
Anton Merakergaard
Arbeiderbevegelse
Arbeideridrett
Arbeidskonflikt
Arbeidsløse
Arbeidssjau i Meraker
Barndomsminner
Bendik Christensen
Bente Bjørnås
Borgerlig idrett
Broensaka
Bruket
Carl Løvlimo
Dalkvistskjæringa
Den spanske syge
Drukning
Ebba Astrup
Elen Elverhøi Hansen
En sluskehandel
Essand reinbeitedistrikt
Evja
Fagbevegelse
Familien Fleischer
Fastskole
Felleshusholdning
Femunden
Feren
Ferrokromfabrikk
Fersdalen
Finnfossen
Fiskerettigheter
Fløting
Fløyting
Fondfilvisa
Fonnfjellgruva
Fonnfjellvisa
Foreninger
Foreningsliv
Fred
Fredrik Rø
Fri-idrett
Frigjøring
Frihetskamp
Frivillige organisasjoner
Færen reinbeitedistrikt
Første verdenskrig
Grenseskjæringa
Gurina Kringen
Gustav Haglund
Hagb. Brinchmann
Hagerup Lyngvær
Haugroskjæringa
Helsevesen
Hilmar Kristensen
Hommelvik
Husmenn
Husmor
Idrettslag
Industri
Influensaepidemi
Ingomar P. Lindgaard
Iver B. Aabakk
Iver Wold
Jens Kraft
Jernbaneutbygging
Jernpakkeriet
Jo Nessimo
John Johnsson
Jordbruk
Jørgen Bjelke
Kalas og akkedas
Karbidfabrikk
Karen oppå Trø'n
Karl Johans veg
Karlsonskjæringa
Kil-grenda
Kirkebyfjellet
Kjørkebyfjellet
Kliningen
Klondyk-visa
Knuseren
Kommunalpolitikk
Kopperå
Kuløy Folkehøgskole
Kåre Hegseth
Leilendinger
Lillefjellgruva
Lockout 1911
Lornts Larssen Kvittem
Lundemoskjæringa
Lurtoner
Magnar Lundemo
Magnus S. Tidemann
Mannfjellgruva
Melkekjeller
Melking
Mellomkrigstid
Mellomriksbanen
Meraker Bruk
Meraker elektriske Kraft og Smelteverk
Merraskaret
Merraskarfjellet
Meråker arbeiderparti
Meråker-sangen
Meråker-songen
Meråkerbanen
Meråkerdalen
Meråkerlue (bilde)
Motstandsarbeid
Måråkbøggvisa
Måråkskjæringa
Nils Brandsfjell
Nils Tjernmo
Nordistuskjæringa
Ny tid
Nygården
Nyveien til Fevatn
Næringsliv
O. Gjerdrum
Offentlig administrasjon
Olaf Krogstad
Olav Kværnmo
Omgangsskole
Organisasjoner
Prester
Proletariatets høyborg
Ragnar Løchen
Rallartid
Reindrift
Reindriftsnæring
Reinåa
Røros reinbeitedistrikt
Samferdsel
Sandrya
Sang skrevet av Olav Øverkil om 1905
Sentralisering
Seterdrift
Skalsvatnet
Ski-idrett
Skjøtingen
Skogbruk
Skogsarbeid
Skogsdrift
Skogskokker
Skurdalsporten
Sluskehandel
Slått
Smelteverk
Snarefangst
Solfrid Bergstrøm
Spanska
Spanskesyken
Stadsnavn
Stedsnavn
Stenen i Grønan dal
Stjørdalselva
Storsjøen
Sul
Svenskfallet
Sverre Sivertsen
Sør-samer
Sørsihuve (bilde)
Thomas Meraker
Togulykke
Tormod Røe
Turifos-visa
Turifoss-visa
Turistnæring
Undervisning
Union Carbide
Utmarksslått
Utvandring
Vaskeriet
Viktor Johansen
Volden
Waren Sardne
Befolkning
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
82-991559-1-6(ib.)

Bibliotek som har denne