Gard og gruve : Bygdebok for Meråker


Bjørn R. Krogstad
Bok Bokmål 2002

Oppdaterer

Annen tittel
Medvirkende
Utgitt
Meråker : Meråker kommune , 2002
Omfang
451 s. : Ill
Opplysninger
Bilder i boka: Meråker-åkle med granateplemønster1837 s 17. Spydspiss med mothaker s 23. Skjæreredskap av kvartsitt s 24. Jernovn Fossvatna s 33. Skurdalsporten, Stenen i grønan dal s 97-102. Gudå, Gudåa s 74 + 78. Runebomme s 141. Hermannsnasen s 143. Risakkelva s 154. Sør-samisk bekledning s 155. Lappkapell Handöl s 157. John P. Ivers (Johan Peter Iversen) 1913 s 173. Brattmoen 222. Nesholmen/Hælman og Leiret s 225. Berit Hilmo, minnestein s 228. Meråker-åkle 1855, granateplemønster "Verhonn" eller "Tydalsrose" s 230. Funtaunmesterens signeter s 233. John I. Meraker ca 1890 s 247. Familien Tuseth ca 1920 s 254.Oskar Bithammer, Øystein Krogstad, John Teveldal, Karl Bjørgen, Arnt Krogstad s 261. Peder Lillevold, Sigvard Wold s 265. Oline Kværnmo, Jenny Nyhus, Beret Pulden, Martin Havdal s 269. Familien Gilland ca 1880 s 282. Tulipanskur s 283. Ole Nilsen Løvlimo s 285. Bergskriver Halvor Bachke s 290. Gilså smeltehytter ca 1875 s 291 + 292. Ola Iversen Fossen s 294. Jørgen Ingvaldsen Strigsve, Ingeborg Guttormsdatter ca 1900 s 295. Smeltehytte ved Nustadfoss ca 1880 s 298. Erik Olsen s 301 + 303. Verdalsraset s 302. Lorentz Lorck s 309. Politimester Mons Lie s 312. Brynhild Renå, Thomas Renå s 330. Ole J. Nustad s 333. John Thompson, Kjersti Syversdatter s 338. Iver Øien med familie s 340. Johannes, Henrik (Nytrø), Guttorm s 341. Peder Brækken, Olaf Bjørneggen s 343. Peder Pedersen Graftåsmo, Ellen Johnsdatter s 345. Jens Winsness s 348. Iver Wolds butikk s 349. Øvre Stjørdals siste kommunestyre s 351. Kirsti Skavmo, John Skavmo, Margrete Lomundal (f. Skavmo) ca 1950 s 353. Erik Lassesen, Thorstein Øren, Peter Trøan, Johan Arnt Faanes, Ane Johnsen, John M. Buli s 365. Jakob Skavland Friedrichsen med familie ca 1895 s 369. Wilhelm Andreas Wexelsen s 370. Christian Fredrik Erlandsen s 371. Tusskallkirka s 377. Bergskriver og ordfører Johannes Røyem med familie ca 1865 s 387. . - Kilder: s. 418-426 . - Rettinger til tidligere bind: s. 427-428 . - Sammendrag på engelsk: s. 410-417
Emner
Bygdebøker
Bygdehistorie
Gruvedrift
Historie
Meråker
Meråker historie
Nord-Trøndelag fylke
Sagn
Nord-Trøndelag
Norsk språk - Dialekter - Meråker
Anders Mikkelsen
Angell-familien
Anne Petersdatter Evjen
Armfeldt
Aslak Bolts jordebok
Bergskriver Wellerop
Berit Hilmo
Bess Lanni (Besse Torgersen Dalanes)
Blodstemming
Bosettinger
Den gamle vegleia
Ellen Treskomaker
Erik Kristoffersen Hitterdal
Erik Olsen
Fangst
Fangstfolk
Fastskole
Fattigdom
Fjergen
Folkevekst
Fornminner
Forpaktningskontrakt
Forsvar
Fundaunmesteren
Funtaunmesteren
Gardsbruk
Georg Christian Schultz
Gilså
Gjenreising
Gravhauger
Grøbba skole
Gudå-navnet
Gunnar Øverkil
Guttorm Johnsen
Gårdsnavn i høgmiddelalderen
Hans Hornemann
Hans Rasmus Astrup
Heksebrygg
Hekseri og trolldom
Helsestell
Hungersmarsj
Husmannsvesen
Husmenn
Ingvald Evjen
Ingvald Øvjån
Jern
Jernalderen
Jernframstilling
Jernsmelting
Johan P. Iversen
Johan von Mønnikhoven
John Fundaunet
John Funtaune
John Guttormsen (John Thompson)
John Pulden (Rønningen)
Jonas Angell
Jonas Lorentz
Jordbruk
Karolinere
Karuss
Kirkeby
Kirkebygg
Kirken
Kjølhaugan
Kjørkbyen
Kolbruk
Kolmil
Kommunalt sjølstyre
Kornopprør
Kornproduksjon
Krig i grensetraktene på 1600-1700 tallet
Kristning
Krøtterhold
Kull
Kullmil
Langbønna
Lars Bastiansen Stabel
Laura Kieler
Legdsordningen
Legdsvesen
Leilendinger
Litj-Halvard (Halvard Sulåmo)
Lokalstyre
Lærerstand
Magi
Malm
Marit Bessesdatter Evjen (f. Kirkeby)
Markanavn
Mat
Merakergodset
Meråkerbyggen
Meråkerdialekten
Meråkermålet
Meråkernavnet
Middelalderen
Minnestein/bauta 1676 s 192 + 201
Måltider
Napoleonskrigene
Nattlosji
Nesholmen skole
Nils Evjen
Nils Fosmo
Olav Engelbrektssons jordebok
Ole Nilsen Løvlimo
Ole Paulsen Myrmo
Omgangsskole
Omsorg
Opprør
Opptøyer
Ordgeografi
Overtro
Paul Jåma
Peter Stalin
Prest
Prestegård
Pålsflekken
Religion
Sagbruk
Sagbruksdrift
Sagnet om Meraker
Samer
Samfunnsutvikling
Samisk religion
Saxe Nesvold
Selbo Kobberværk
Selbu Kopperverk
Seterliv
Seternavn
Setring
Skole
Skoledistrikt
Skolekretser (roder)
Skolestell
Skurdalsporten
Skørdalsporten
Smeltehytte
Sosial rangstige
Spionasje
Stedsnavn
Steinalderen
Stenen i Grønan Dal
Stordalen
Storpolitikk
Styre og stell
Styringssett
Sulåmoen
Susendalen
Svartedauden
Sør Dakota
Tamreindrift
Tangen skole
Tjenere
Tjæremiler
Trekullmiler
Tuftefolket
Tussefolket
Utgravninger
Utvandring
Varde
Vektarhaugan
Våttån
Værmerker
Værtrekk
Wisconsin
Årelating
Ødetida
Forhistorie
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
82-991559-4-0(ib.) : Nkr 400.00

Bibliotek som har denne