Det Kristne Norge : innføring i konfesjonskunnskap


Helje Kringlebotn Sødal (red.) ; Torleiv Austad, Paul Leer-Salvesen og Bernt T. Oftestad
Tale på CD Bokmål 2022

Tilhører NLB
Vis hos NLB

om denne boka:
"Det kristne Norge. Innføring i konfesjonskunnskap" er beregnet for en bred leserkrets. Boken er skrevet for studenter ved ulike høgskole- og universitetsstudier, og for alle som er interessert i det kristne mangfoldet i Norge. Den kan også fungere som en oppslagsbok.

Boken inneholder: Innføringskapitler om konfesjonskunnskap og økumenikk, kapitler om lutherdommen og det evangelisk-lutherske mangfoldet i Norge, kapitler om tolv andre kristne trostradisjoner og et kapittel om trostradisjoner med røtter i kristendommen. Hvert kapittel er skrevet slik at det kan leses som en selvstendig enhet.

Det kristne Norge. Innføring i konfesjonskunnskap er beregnet for en bred leserkrets. Boken er skrevet for studenter ved ulike høgskole- og universitetsstudier, og for alle som er interessert i det kristne mangfoldet i Norge. Den kan også fungere som en oppslagsbok.

Boken inneholder: Innføringskapitler om konfesjonskunnskap og økumenikk, kapitler om lutherdommen og det evangelisk-lutherske mangfoldet i Norge, kapitler om tolv andre kristne trostradisjoner og et kapittel om trostradisjoner med røtter i kristendommen. Hvert kapittel er skrevet slik at det kan leses som en selvstendig enhet.

Artikkelen "Det kristne mangfoldet i Norge - noen pedagogiske utfordringer" er skrevet som et supplement til boken. Den er spesielt beregnet på lærere og lærerstudenter og kan lastes ned fra www.hoyskoleforlaget.no (under "Bibliotek").

Det kristne Norge er skrevet av et forfatterteam som består av Torleiv Austad, Paul Leer-Salvesen, Bernt T. Oftestad og Helje Kringlebotn Sødal (red.). Forfatterne har lagt vekt på å få frem selvforståelsen til trostradisjonene og har derfor samarbeidet med dem, men står selv ikke tilsluttet de retningene de skriver om.

Medvirkende
Austad, Torleiv (medforfatter)
Leer-Salvesen, Paul (medforfatter)
Oftestad, Bernt Torvild (medforfatter)
Sødal, Helje Kringlebotn (medforfatter)
Utgitt
Oslo : Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek , 2022
Opplysninger
I prod. per januar 2022 . - Clara Talesyntese . - Fra forlagets omtale: Det kristne Norge. Innføring i konfesjonskunnskap er beregnet for en bred leserkrets. Boken er skrevet for studenter ved ulike høgskole- og universitetsstudier, og for alle som er interessert i det kristne mangfoldet i Norge. Den kan også fungere som en oppslagsbok.
Emner
Dewey
238.41 . - 280
ISBN
978-82-16-43822-0

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater