Ubehaget i skolen


Jon Severud
Bok Bokmål 2003 · Essays

Oppdaterer

Historien om en utbrent lærer blir rammeverket om en grundig diagnose av den egentlige pasienten, nemlig dagens skole. Kritikken utvikler seg til en jakt på skolens mening og essens. Den bringer forfatteren fra skolebygniner og terapitimer til den lokale barneskolen og videre til greske øyer, før han igjen reurnerer til lokalsamfunnet. Forfatteren tar et kraftig oppgjør med så vel Arbeiderpartiets skolepolitikk som dagens nyliberale tenkning omkring skole. Han hevder at skolen i liten grad er tilpasset vår moderne tid, den er heller et uttrykk for industrialderens sosialdemokrati. Som botemiddel formuler han blant annet et nytt, postmoderne dannelsesideal.

Ubehaget i skolen er en personlig fortelling som skiller seg ut fra debattene i media og den mer teoretiske analysen skoleforskere ofte presenterer. Leseren inviteres til å være med og utvikle samtalen om skolen. Forfatteren framholder at hvis lærerne ikke er fonøyd med den offentlige samtalen, må de formulere seg med egne ord og på bakgrunn av egne erfaringer. Under kritikken av det norske skolebyråkratiet og den banale markedstenkningen som truer skolens egenart, finnes en usvikelig tro på unge mennesker, og på skolen som samfunnsinstitusjon. Siktemålet med boken er allment, og hensikten er å bringe til torgs forfatterens egne erfaringer og refleksjoner omkring norsk skole, der både grunnskolen og den videregående skolen blir tematisert. Boken er et ærlig og spenstig forsøk på å sette dagsaktuelle spørsmål i skolen på agendaen, samt å tematisere de mest grunnleggende spørsmål som alle med et forhold til norsk skole må stille seg: Hva slags skole ønsker vi oss? Hvilke verdier bør prege livet i klasserommet?

Digital utgave: Søke-URL
Utgitt
Oslo : Universitetsforl. , cop. 2003
Omfang
248 s.
Opplysninger
Opplagshistorikk: 2. oppl. 2004
Emner
Arbeidspsykologi
Elever
Essayistikk
Essays
Essays. Norske
L#rerrollen
Lærere
Lærerrollen
Norge
Om å møte veggen, Skolen må være syk, utbrent lærer, meningen med skolen og essensen av undervisningen, Skolebyråkratiet, kritikk av skolen, Refleksjoner over skolen og undervisningen, Grunnskolen og videregående skole
Pedagogikk
Pedagogikk(generelle skrifter)
Psykologi
Skole og samfunn
Skolen-Norge-Essay
Skolepolitikk
Skoler
Skolesystemet - Norge
Skulen, Delvis biografisk lærerbiografi om skolen og skolesystemet
Skulepolitikk - Noreg
Utbrenthet
Utbrenthet(arbeidspsykologi)
Videregående skoler
utdannelsespolitikk - norge
Lærarrollen
Skolen - Norge
Skolevesen - Norge
Skulen - Essay - Noreg
Undervisning
Utdannelse - filosofi og teori
Utdanning
Utdanningspolitikk
Norge - Essay
Skolen(norsk forvaltningsrett) - Norge
Utdanningsøkonomi
Utdanningsøkonomi(produksjon) (sosialøkonomi)
skolen lærere elever skolepolitikk norge pedagogisk teoriutdanning essays skoleverksemd formål videregående skole skolekritikk kritikk skoledebatt utbrenthet
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
82-15-00357-5

Bibliotek som har denne