Livet i fjæra


Kirsten Bergan ; med 263 illustrasjoner i farver tegnet av Henning Anthon
Bok Bokmål 1982 · Bestemmelseslitteratur

Oppdaterer

Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Annen tittel
Medvirkende
Anthon, Henning (illustratør)
Utgitt
Oslo : Cappelen , 1982
Omfang
144 s. : ill.
Utgave
8. utg.
Passer for
Opplysninger
1. utg. 1957 . - Bygger på G. Mandahl-Barth: "Hvad finder jeg på stranden?" . - Elektronisk reproduksjon
Emner
Sjøplanter
Strandplanter
3.-4. kl. - 7.-9. kl. (bu-mu)
Beinfisk
Biologi
Blekkspruter
Blomsterplanter
Dyr - Zoologi
Dyregeografi
Fargeillustrasjoner
Fjæra
Fjære
Fjære(økologi)
Forplantning
Gressmark
Grønnalger og brunalger og rødalger
Havbiologi
Havet
Hydroider og maneter
Håndbøker
Insekt
Koralldyr og sjøstjerner
Koraller
Krabber
Kulturlandskap
Kystfauna
Kystplanter
Kystøkologi
Liv i fjæra
Maneter
Marin biologi
Marin zoologi
Mosdyr og krepsdyr
Muslinger
Oologi
Pigghuder
Regnskoger
Saltvassøkologi
Sekkdyr og eggkapsler av bruskfisk
Sjødyr
Sjøpiggsvin og børstemark
Sjøpølser og sjøstjerner
Sjøstjerner
Skalldyr
Skoger
Snegler
Strandbiologi
Stranddyr - Strandplanter
Strandflora
Tang
Tare
Undervannsfauna
Utmark
Vanndyr
Vegetasjonsområder
dyreliv
havdyr
Økologi
Ørkener
Arter
Dyr
Fisker
Havbunnsgeologi
Insekter
Marin botanikk
Norge
Planter
Protozoer
Strandområder - Dyr - Planter
Strender
Zoologi
Havfauna
Livet i fjæra
Vann
Bløtdyr
Fjøra
Krepsdyr
Skjell
Tang og tare
Planteliv - Kysten
dyr planter marine fjære norge håndbøker bestemmelseslitteratur økologi utbredelse fjæresonen strandfauna havfauna strandbiologi
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
591.769 . - 591.92 B . - 590 . - 591.92 B /a25.00 . - 574.5 . - 574.526 . - 574.587 . - 574.9 . - 574.92 B . - 574.9202 . - 574.94 . - 577.69 . - 577.702 . - 578.769 . - 578.7699 . - 578.7709146 . - 578.7709146 BER . - 579.8 . - 581.92 . - 582.272 . - 589.3 . - 591 . - 591.526 . - 591.75 . - 591.76 . - 591.77 . - 591.9 . - 591.91 . - 591.92 . - 591.921336 . - 591.92zh . - 594 . - 594.9 . - 595.3 . - 574.92 . - 581.769
ISBN
8202116961 . - 9788202116965
ISBN(galt)

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater