Tid for historie : en bok om historiske spørsmål


Erling Sandmo
Tale på CD Bokmål 2015

Tilhører NLB
Vis hos NLB

«En fornøyelig bok for enhver som interesserer seg for historie, og uunngåelig for den som har lyst til å forsøke å avlure faget dets hemmeligheder.» Bo Lidegaard, Morgenbladet og Politiken Dette er boken om hva historie er. Om hva som skjedde og hvordan vi skal forstå det. Gleden over å være historiker styrer Erling Sandmos introduksjon til historiefaget. Forfatteren tar for seg de grunnleggende spørsmålene enhver som driver med historie bakser med: Hvorfor er vi interessert i historie? Hvordan kan vi vite noe sikkert om fortiden? Hvordan bør historie skrives? Og hvorfor bør historie skrives? Alt dette er historiske spørsmål som må forstås historisk. Erling Sandmo viser frem det praktiske arbeidet historikere gjør gjennom en rekke fascinerende eksempler. Det begynner med hans forbløffede møte med en enorm frosk og en underlig firfoting på et kjøkken i Piplipatan en gang på 1600-tallet. Og fortsetter med heroiske hærførere som vil forme sitt ettermæle, religiøse historikeres håndtering av en verden i oppløsning, sjøuhyrer, demonutdrivere, ruiner bygget som ruiner og en dypt musikalsk polsk statsminister. Sandmo møter fortiden med nysgjerrighet, åpenhet og stor kunnskap. Han vil forstå hvordan og hvorfor fortidens mennesker var forskjellige fra oss og viser hvordan både dagens og fortidens historikere har gått fram for å få svar. Denne boken gir en innføring i historiefagets historie, metode og teori. All historie inneholder en refleksjon om tid, om hva det vil si at tiden ligger mellom oss og det som har vært. «Tid for historie» er en hjertelig invitasjon til faget om fortiden.
Utgitt
Oslo : Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek , 2015
Opplysninger
I prod. per juni 2015
Emner
Dewey
901
ISBN
978-82-16-15293-5

Bibliotek som har denne