Norges historie. B. 1.


[oversettere fra latin til norsk: Åslaug Ommundsen og Vibeke Roggen, oversettere fra latin til engelsk: Tom Holland og Carolinne White, oversettere fra engelsk til norsk: Ole Thomas Helgesen, Stein Jarving og Aslaug Taksdal ; hovedkonsulenter for latin i bd. 1: Egil Kraggerud og Espen Karlsen]
Bok Bokmål 2008 Tormod Torfæus

Oppdaterer

om denne boka: I 1711 gav Tormod Torfæus ut den aller første norgeshistorien. Verket var skrevet på tidens lærde språk, latin, og kommer nå på norsk. Det er en litterær skattkiste som åpnes for første gang på nesten tre hundre år!

I bind 1 skildrer Torfæus Norges tilblivelse og gir et spennende innblikk i hvordan landet så ut på 1600-tallet. Han går tilbake til det han mente var de første bosettingene i Norge og beskriver hvordan de ulike delene av Norge ble befolket. Han bruker norrøne håndskrifter og kilder fra antikken og litteratur helt fram til hans egen tid, og skaper en helhetlig fremstilling av de norske opprinnelsesmyter. Denne boka gir en unik sammenstilling av det som står om nordmenn i fornaldersagaene, det vil si sagaene om tiden før Harald Hårfagre. Vi får også en rekke fascinerende glimt inn ivåre nabolands tidlige historie. Den røde tråden er Torfæus' fortelling om nordmennenes bragder i disse landene.

Tormod Torfæus (1636-1719) ble født på Island, tok sin utdanning ved Universitetet i København og tilbrakte mesteparten av livet på Karmøy i Norge. I sin samtid og lenge etterpå var han betraktet som en stor autoritet, også utenfor Skandinavia. I dag leser vi hans verk med nye øyne, og mange av teoriene er forlatt. Men hans levende fremstilling og åpne forskersinn åpner veien inn til en del av norsk historie og mytologi som til nå har vært utilgjengelig for de fleste

Annen tittel
Medvirkende
Holland, Tom (oversetter)
Jarving, Stein (oversetter)
Ommundsen, Åslaug (oversetter)
Roggen, Vibeke (oversetter)
Taksdal, Aslaug (oversetter)
Titlestad, Torgrim (redaktør)
White, Carolinne (oversetter)
Helgesen, Ole Thomas (oversetter)
Utgitt
Bergen : Eide forl. , 2008
Omfang
776 s.
Utgave
1. utg., 1. oppl.
Opplysninger
Omslagstittel: Norges historie I . - for Torfæus, Tormod;red Titlestad, Torgrim;ove Ommundsen, Åslaug;ove Roggen, Vibeke;ove Holland, Tom;ove White, Carolinne;ove Helgesen, Ole Thomas;ove Jarving, Stein;ove Taksdal, Aslaug . - Denne norgeshistorien ble utgitt første gang på latin i 1711. Dette bindet starter med de første bosettingene i Norge og beskriver hvordan de ulike delene av Norge ble befolket. Det gir en samlet framstilling av det som står om nordmenn i de gamle sagaene om tiden før Harald Hårfagre.
Emner
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
(ib) : 599.00 . - 978-82-514-0716-8(ib) : 599.00

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

Norges historie. Bd. 1. Bind 1.
Tormod Torfæus
Tormod Torfæus ; [redaktør Torgrim Titles...

Bok · Bokmål · 2008
Norges historie. Bind. 1
Tormod Torfæus
Tormod Torfæus ; [redaktør Torgrim Titles...

Bok · Bokmål · 2009