Årbok 1992 Levanger historielag


Skriftstyre: Asbjørn Andresen, Karl Heinz Cegla og Hogne Heir
Bok Bokmål 1992 · Lokal

Oppdaterer

Annen tittel
Medvirkende
Johansen, Elsie (redaktør)
Johansen, Oddvar (redaktør)
Utgitt
Levanger : Levanger Historielag , 1992
Omfang
168 s. : ill.
Opplysninger
Innhold: Lunnan, Eli: Fru Martini til Ankholm s. 5 - Hallan, Nelius: Bureiseren på Reistadbustad s. 18 - Hernes, Einar: 50 års krigsminne fra Åsen og en kort historie om slagskipet Tirpitz s. 23 - Solberg, Ingrid: Landeveien.Levanger - Buran s. 29 - Strømsø, Egil: Amerikabrev fra Andreas Strømsøe 1892-1896 s. 34 - Torske, Nils: Bevaring av gamle fotografier s. 52 - Cegla, Karl Heinz: Virksomheten rundt fossene i Levangervassdraget s. 56 - Haider, Frøydis: Billedhugger Oscar Lynum s. 61 - Pettersen, Arild: vardesystemet s. 66 - Andresen, Asbjørn: Utskrift av skifteprotokoll nr. 4 for Stjør- og Verdal sorenskriverembete 1747 s. 74 - Granås, Frida: Gamle Levanger s. 77 - Heir, Hogne: Alexander Eddie. Skotten som flyttet Levangerelva s. 81 - Johansen, Per Anker: Året 1892 - et hundreårsminne s. 86 - Friberg, Ragna: Minner fra Tomtvasslia seter i 1940 s. 103 - Holan, Johannes: Ho Laura i Støreslia s. 108 - Bentzen, Inger: Levanger Musikklubb s. 113 - Husby, Arnfinn: Glytt frå jernbanebygginga gjennom Åsen s. 118 - Indgaard, Ola: hegle Forsamlingshus s. 123 - Okkenhaug, Sigrun: Gjertrud Hojem i Frol s. 127 - Havik, Sveinung : Utvandring fra Levanger-distriktet, Frol og Levanger by 1891- 1926 s. 132 - Skogheim, Dag: Fra tyskernes invasjon mai 1940 s. 148 - "Instrukx for Sundheds-commissionens assistenter i Skogns Præstegjeld" s. 153 - ny tilvekst lokalhistorisk litteratur 1992 - Årsmelding Levanger Historielag 1992 - Oversikt over medarbeidere i årboka for 1992 - Levanger Historielags turer sommeren 1992. Turnemda
Emner
Aasen, Ivar , 1813-1896
Akershus arbeiderparti
Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus
Eddie, Alexander
Halvorsen, M.Jul
Hojem, Gjertrud
Holst, Peter (Peder) Theodor , politiker og militær , 1843-1908
Jelstrup, Henrik Krenckell , godseier
Krogness, Andreas , kjøpmannog ordfører , 1817-1850
Køhn, Ferdinand , fotograf , 1875-1919
Lynum, Oscar , 1890
Lynum, Oskar
Martini, Olene
Martini, Olene Moe Krogness , 1823-1895
Martini, Wilhelm Justus , skipskaptein og handelsmann
Qvam, Ole Anton , justisminister og fylkesmann i Nord-Trøndelag fra 1894-1902 , 1834-1904
Reisabustad, Olaus
Reistadbustaden, Olaus Sivertsen , bureiser
Skromme, Øystein Jonson , 1834-1956
Strømsø, Andreas
Strømsøe, Andreas
Støresli, Laura
Tomtvasslia
Tonning, Peder Rascanus Frimann , apoteker , 1840-1932
Wexelsen, Wilhelm Andreas , kirkeminister
Etne motorlag
Gjerde kyrkje(Etne)
Hardanger sunnhordlandske dampskipsselskap(2006 inngått i Tide)
Klæbu seminar
Levanger Musikklubb
Næs Jernverk
Tirpitz(krigsskip)
Trondhjems turistforening
Vest-Agder Fylkesmuseum - Årbøker
Agder Bispedømme - Årbok
Agder - Historie
Ankholm
Arbeiderbevegelse - Rogaland
Arbeiderhistorie - Rogaland
Arbeidervern
Aust-Agder - Historie
Barn - Asker
Billedvev(tekstilkunst) - Historie
Botanikk
Bymarka
Elgeseter
Ely(slekten)
Fiskerinæring
Fjellflora
Fjellrever
Fjellsport
Fluebinding
Fotturer
Friluftsliv
Fugler
Geologi
Hegle forsamlingshus
Hemnkjølen
Jernbanebygging
Jerver
Jul
Kristiansand - Historie
Legdebarn
Napoleonskrigene - historie - 1789-1815
Nesjøen
Ny-Hellesund
Pinsebevegelsen
Reistadbustad
Roughan, Howard
Seterdrift
Sosial velferd - Asker - Historie
Sylene
Sør-Trøndelag fylke
Tirpitz
Trollheimen
Trondheim
Turisthytter
Tvedestrand - Historie
Vassdragsregulering
Verdenskrigen, 1939-1945
Vest-Agder - Historie
etne
v. Ely(slekten)
Åmli
Levanger
Nord-Trøndelag fylke
Årbøker
Nord-Trøndelag
Utvandring
Amerika
Dypvåg - Historie
Elver
Fotografi
Frol
Handel
Historie
Holt - Historie
Husmenn
Innvandring - USA - Fra Norge - Frol og Levanger by
Jenrnbanebygging - Levanger
Jernbaner
Kraftverk
Krigen 1939-1945
Kunstnere
Kverner
Lærerskoler
Musikk
Norsk emigrantlitteratur
Sagbruk
Seterbruk
Skogn(hverdagsliv) - Historie
Skoler
Tyske styrker - Nord-Trøndelag - Verdenskrigen, 1939-1945
USA
Vannkraftverk - Levanger
Varder
Vassdrag
Veier(samferdsel) - Levanger
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
82-7388-276-4(h.)
ISSN

Bibliotek som har denne