Jan Garbarek - det åpne roms estetikk


Tor Dybo
Bok Bokmål 1996 · Biografi

Oppdaterer

om denne boka:

Jan Garbarek - Det åpne rems estetikk er en musikkstudie og et bidrag til norsk og internasjonal jazzhistorie. Boken tar for seg saxofonisten og komponisten Jan Garbareks karriere og musikalske utvikling: improvisasjon, komposisjon, plateutgivelser, samspill og tverrkulturelle møter - fra tidlig 60-tall og fram til i dag. Den gir innblikk i Garbareks musikkfilosofi, og innsikt i hans inspirasjonskilder og musikalske prosesser. Størst vekt legges imidlertid på analyser av Garbareks musikk.
Musikkforskeren Tor Dybo har tidligere tatt sin doktorgrad ved Universitetet i Trondheim på avhandlingen «Jan Garbareks musikk i en kulturell endringsprosess». Dybos vitenskapelige arbeid danner grunnlaget for denne boken, der «jazzens koder» blir definert via «ritualer», dvs. at musikkutfoldelsen settes inn i rituell kontekst, slik musikkantropologer tidligere har tatt for seg etnisk musikk.
Jan Garbarek er en musikalsk brobygger, som har utviklet ferdigheter og teknikker som gjør ham i stand til å fange opp og utdype karakteren i ulike typer musikk, og der nye synteser oppstår. Garbarek gjør bruk av både akustiske og elektroniske intrumenter. Han henter impulser fra amerikansk og europeisk jazz, men også fra f.eks. norsk folkemusikktradisjon, samisk joik, indiske kilder og kirkemusikk fra middelalder og renessansetid.
Improvisasjon er av vesentlig betydning i Jan Garbareks skapende prosesser. Tor Dybo har søkt å trenge inn i denne spesielle musikerens «koder» under en improvisasjon. Analysen av Garbareks musikk tar bl.a. utgangspunkt i fenomenologiske teorier. Den franske filosofen Maurice Merleau-Ponty er opptatt av hvordan man tilegner seg ferdigheter, og på hvilken måte tilførte ferdigheter tilpasses kroppen. I denne forbindelsen anvendes teoriene for å utdype forståelsen av «tonens kroppsliggjøring», og opplevelsen av musikkinstrumentet som en forlengelse av kroppen.
Garbareks «lydbilde» og de meditative klangsfærer blir forsøkt belyst gjennom faktorene «tid» og «rom». Begrepet «det åpne rams estetikk» blir søkt begrunnet og utdypet.
Boken inneholder fotografier og en ajourført diskografi - en oversikt over Garbareks musikk på plate, kassett og CD.

Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Utgitt
Oslo : Pax , 1996
Omfang
167 s., pl. : ill.
Opplysninger
Bygger på forfatterens avhandling (dr. art.) - Universitetet i Trondheim, 1995, med tittel: Jan Garbareks musikk i en kulturell endringsprosess . - Serietittel fra løst omslag . - Boka er ei framstilling av Garbareks musikk, karriere og musikalske ståsted. Den legger vekt på analyser av Garbareks musikk, og vi får innblikk i Garbareks musikkfilosofi og musikalske prosesser. Med intervjusamtaler. Har diskografi og oversikt over musikk skrevet for teater og film, ordforklaringer og litteraturliste. Illustrert. . - Elektronisk reproduksjon
Emner
Garbarek, Jan
Garbarek, Jan((NO-TrBIB)90643713) , 1947-
Jan Garbarek group
Saksofonister (Musikere)
Biografier
Diskografier
Jazz
Jazzmusikere
Komponister
Musikere-Norge-Biografi
Musikk
Saksofon
Blåseinstrumenter
Musikere
Musikkteori
Norge
Blåseinstrumenter((NO-TrBIB)HUME16251)
Jazz((NO-TrBIB)HUME12613)
Musikere((NO-TrBIB)HUME07499)
Musikkteori((NO-TrBIB)HUME05517)
jazzmusikarar jazzmusikk jazz komposisjon komponister jazzmusikere saksofonister historie improvisasjon norske musikkhistorie garbarek jan no musiker 1900-tallet komposisjoner musikalsk analyse musikkfilosofi norge saksofoner musikere j biografi
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
8253018452(ib) : 248,00

Bibliotek som har denne