Kapitalismens fremtid : et manifest for sosialkapitalisme


Paul Collier ; oversatt av Rune R. Moen
Bok Bokmål 2020

Oppdaterer

En av vår tids ledende økonomer, Paul Collier, mener at man må tenke nytt rundt ulikhetene i det kapitalistiske samfunnet. Skillelinjene går ikke utelukkende mellom rik og fattig, men mellom by og land, den urbane eliten og resten av befolkingen i utkanten, eller mellom de med høy utdannelse og de uten. I et samfunn der arbeidere står mot de kapitalistiske «parasitter», står det sosiale samholdet i fare for å forvitre. I dette dødvannet ser man fremveksten av høyrepopulismen i Europa, Storbritannias utmeldelse fra EU og Trumps frammarsj i USA. I sitt manifest tar Paul Collier til orde for en sosialkapitalisme grunnet på en samfunnsetikk som går på tvers av økonomiske, sosiale og kulturelle skillelinjer. Omtalen er utarbeidet av BS.
Annen tittel
Originaltittel
Medvirkende
Utgitt
[Oslo] : Dreyers forlag , 2020
Omfang
284 sider : portrett
Opplysninger
Paul Collier, en av vår tids mest markante økonomer, legger her frem et manifest for en ny kapitalisme. Ifølge hans diagnose for dagens kapitalistiske samfunn dreier det seg ikke bare om skjev fordeling mellom fattig og rik, men også om den økende kløften i samfunnsfundamentet - mellom byene og resten av landet, mellom urban elite og .ertallet av befolkningen, mellom høyt utdannede og de med mindre utdanning. I Rottweiler-samfunnet, som Collier kaller det, hvor slitne arbeidere gjør opprør mot kapitalistiske «snyltere», taper verdien av tillit og sosialt samhold terreng, og i vakuumet som oppstår er det bare de rivaliserende ideologiene, sosialisme og populisme, som har grepet fatt i skillelinjene som blant annet har ført til Trump, Brexit og ytre høyres oppsving i Tyskland og Italia. Mange har kritisert kapitalismen, men få har presentert et så realistisk forslag til forbedringer. I denne dyptfølte og originale boka legger Collier fram et manifest for en sosialkapitalisme som bygger på en ny samfunnsetikk som vil bygge bro over de økonomiske, sosiale og kulturelle skillene.
Emner
Dewey
ISBN
978-82-8265-538-5

Bibliotek som har denne