Pesten kommer : svartedauden og verdens pestepidemier


Ole Georg Moseng
Tale på CD Bokmål 2020

Tilhører NLB
Vis hos NLB

Utgitt
Oslo : Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek , 2020
Opplysninger
I prod. per høsten 2020 . - Fra forlagets omtale: Svartedauden på 1300-tallet laget et tidsskille mellom verden slik den var, og en ny verden vi lever i nå. Men den er omspunnet av myter. I virkeligheten vet vi lite, for eksempel ikke hvor mange nordmenn som døde. Men vi vet at det var pest - en sykdom der 60-99 % av de syke dør. Vi vet også at svartedauden ikke kom alene eller var den første pesten. Vest-Europa ble herjet av pest fra 500-tallet og fram til 1700-tallet. Nå opptrer pest i alle verdensdeler unntatt Oseania hvert eneste år. Denne boka knuser myter og forteller pestens nådeløse historie ved å gå tett på menneskene som led, og de som løste pestens gåter. Fortellingen fikk plutselig ny aktualitet våren 2020. Da som nå, var svarene de samme som vi så under Corona-pandemien i 2020: isolasjon, avsperring og karantene.
Emner
Dewey
ISBN
978-82-16-31794-5

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

Pesten kommer : svartedauden og verdens pestepidemier
Ole Georg Moseng

Daisy lydbok · Bokmål · 2020

Tilhører NLB
Vis hos NLB