Lærerens verden : innføring i generell didaktikk


Gunn Imsen
Bok Bokmål 2020

Oppdaterer

: Lærerens verden er ei begynnerbok for lærerstudenter, studenter i pedagogikk og andre som vil sette seg inn i temaer om skole og opplæring. Boka gir en innføring i skolens historie, dens oppgave i samfunnet og dens etiske plattform, læreplaner, mål og kompetansemål for læring, arbeidsmåter og elevvurdering. Boka omtaler også lærerrollen, sosialt læringsmiljø, skoleutvikling og skolen som organisasjon. Den er oppdatert på Læreplanverket for kunnskapsløftet 2020 (LK20). Didaktikk er en disiplin som tradisjonelt setter betydningen av skolens kunnskapsinnhold i sentrum. Gjennom de siste skolereformene er de didaktiske prinsippene endret. Et siktemål for denne boka er å gi leserne forståelse for hvordan internasjonale perspektiver har påvirket norsk skole, og hvordan målstyring og evaluering har kommet i sentrum for den didaktiske tenkningen. I utviklingen av skolens praksis må lærerne bygge sin profesjonalitet på faglig kompetanse og på kunnskap om de overordnete perspektivene som skolen styres etter. Gunn Imsen har lang erfaring som lærer i skolen, som lærerutdanner og som professor i pedagogikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Hennes forskning omfatter læring og motivasjon, likestilling, læringsmiljø, skolemiljø, styring og skoleutvikling. Hun har også skrevet Elevens verden. Innføring i pedagogisk psykologi og hva er PEDAGOGIKK.
Utgitt
Oslo : Universitetsforl. , 2020
Utgave
6. utgave
Opplysninger
Lærerens verden er ei begynnerbok for lærerstudenter, studenter i pedagogikk og andre som vil sette seg inn i temaer om skole og opplæring. Boka gir en innføring i skolens historie, dens oppgave i samfunnet og dens etiske plattform, læreplaner, mål og kompetansemål for læring, arbeidsmåter og elevvurdering. Boka omtaler også lærerrollen, sosialt læringsmiljø, skoleutvikling og skolen som organisasjon. Den er oppdatert på Læreplanverket for kunnskapsløftet 2020 (LK20). Didaktikk er en disiplin som tradisjonelt setter betydningen av skolens kunnskapsinnhold i sentrum. Gjennom de siste skolereformene er de didaktiske prinsippene endret. Et siktemål for denne boka er å gi leserne forståelse for hvordan internasjonale perspektiver har påvirket norsk skole, og hvordan målstyring og evaluering har kommet i sentrum for den didaktiske tenkningen. I utviklingen av skolens praksis må lærerne bygge sin profesjonalitet på faglig kompetanse og på kunnskap om de overordnete perspektivene som skolen styres etter. Gunn Imsen har lang erfaring som lærer i skolen, som lærerutdanner og som professor i pedagogikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Hennes forskning omfatter læring og motivasjon, likestilling, læringsmiljø, skolemiljø, styring og skoleutvikling. Hun har også skrevet Elevens verden. Innføring i pedagogisk psykologi og hva er PEDAGOGIKK.
Emner
ISBN
978-82-15-04538-2 (heftet)

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

Lærerens verden : innføring i generell didaktikk
Gunn Imsen

Bok · Bokmål · 2006
Digital utgave: Søke-URL
Lærerens verden : innføring i generell didaktikk
Gunn Imsen

Bok · Bokmål · 2009
Digital utgave: Søke-URL
Lærerens verden : innføring i generell didaktikk
Gunn Imsen ; [fotograf: Leif Gabrielsen]

Bok · Bokmål · 1997
Les boka på nett
Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Lærerens verden : innføring i generell didaktikk
Gunn Imsen

Bok · Bokmål · 2020
Lærerens verden : innføring i generell didaktikk
Gunn Imsen ; [[fotografier:] Bernt Eide ....

Bok · Bokmål · 1999
Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Lærerens verden : innføring i generell didaktikk
Gunn Imsen

Tale på CD · Bokmål · 2016

Tilhører NLB
Vis hos NLB
Lærerens verden : innføring i generell didaktikk
Gunn Imsen

Daisy lydbok · Bokmål · 2016

Tilhører NLB
Vis hos NLB
Lærerens verden : innføring i generell didaktikk
Gunn Imsen

Tale på CD · Bokmål · 2021

Tilhører NLB
Vis hos NLB