Læring i og mellom mennesker : en innføring i sosiokulturelle perspektiver


Line Wittek
Bok Bokmål 2004

Oppdaterer

om denne boka:
Læring i og mellom mennesker er en innføringsbok i det sosiokulturelle perspektiv på læring tilpasset 1. års studenter i allmennlærerutdanningen.
På en enkel og lettfatterlig måte viser forfatteren hvordan vi kan forstå læring først og fremst som noe som foregår i et samspill med andre mennesker. I tillegg til å lære av de menneskene vi møter og omgås i dag, lærer vi også ved å ta i bruk de kulturelle redskapene som mennesker har utviklet opp gjennom historien.

Det sosiokulturelle perspektivet på læring er et teorifelt med stort mangfold og flere ulike tradisjoner. Forfatteren av denne boken ønsker å presentere bredden i teorifeltet og gir gode og relevante eksempler på praktisk anvendelse av teoriene fra skolevirkeligheten.

Line Wittek er utdannet lærer og har hovedfag i pedagogikk. Hun er nå stipendiat ved Pedagogisk utviklingssenter ved Høgskolen i Oslo.

Digital utgave: Søke-URL
Utgitt
Oslo : Cappelen akademisk forl. , cop. 2004
Omfang
202 s. : ill.
Opplysninger
Fra 3. oppl. 2006 med både 10- og 13-sifret ISBN . - Opplagshistorikk: 3. oppl. 2006 (Nkr 268.00); 5. oppl. 2010 (Nkr 298.00)
Emner
Vygotskij, Lev Semenovic
Vygotskij, Lev Semenovič , 1896-1934 : (NO-TrBIB)90212633
Education
Interpersonal Relations
Learning
Psychology, Educational
Psychology, Social
Sociology
Teaching
Kultur
Kunnskapssosiologi
Læring(pedagogisk psykologi)
Undervisning
Pedagogisk psykologi
læring sosiokulturell pedagogikk pedagogisk sosiologi vurd vurdering teori psykologi læringsprosesser barn elever undervisning kunnskapssyn mappevurdering evaluering læringsmiljø samspill klasseromspedagogikk sosiokulturelt perspektiv kommunikasjon språk
Dewey
ISBN
8202236525 : Nkr 258.00 . - 9788202236526

Bibliotek som har denne