Kirker i Norge. Bd. 5 : etter reformasjonen


Ola Storsletten
Bok Bokmål 2008

Oppdaterer

om denne boka:

Byggingen av kirker på 1600-tallet gjenspeiler den økonomiske vekst og befolkningsøkning som fant sted i denne perioden. I alt ble det bygd rundt 300 nye kirker, de fleste i tømmer.

Bokens første del gir en generell innføring i Norges historie etter reformasjonen. Forfatteren belyser både den vanskelige situasjonen ved overgangen og utviklingen som fulgte. Han beskriver også den etterreformatoriske liturgien som stilte nye krav til utformingen av kirkerommet. Et konkret uttrykk for dette er de særegne norske Y-kirkene.

Bokens andre del presenterer 37 utvalgte kirker fra 1600-tallet. Med gode illustrasjoner og en lettfattelig tekst tar boken oss med på en reise i et historisk landskap der det er lagt vekt på den opprinnelige situasjonen. Flere av kirkene presentert er blant de aller vakreste i landet.

Medvirkende
Havran, Jiri (Illustratør)
Utgitt
Oslo : ARFO , 2008
Omfang
293 s. : Illustrert
Utgave
1. utg., 1. oppl.
Opplysninger
Antall bind komplett: 8 . - for Storsletten, Ola;ill Havran, Jiri . - Boken tar for seg kirker bygd på 1600 tallet, og gir en innføring i deres arkitektur, byggeteknikk og kirkekunst. Den viser også hvordan internasjonale strømninger innen byggekunst ble omformet og tilpasset norske forhold. Forfatterne tar for seg kirkenes tidligere historie, og viser vei gjennom de mange århundrer etter reformasjonen. Dette er den femte boka i en bokserie på åtte bind. Med noter, plantegninger, ordliste og bibliografi.
Emner
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
82-91399-15-8(ib) : 498.00 . - 978-82-91399-15-7(ib) : 498.00

Bibliotek som har denne