Vestlandets historie. B. 2. SamfunnBok Bokmål 2006

Oppdaterer

om denne boka: Dette andre bindet, SAMFUNN, handlar om samfunnsdanninga i landsdelen. Vestlandet fekk ein felles samfunnsorganisasjon då landskapa frå Sunnmøre til Agder blei eit eige lovområde under Gulatinget. Seinare blei Bergen eit dominerande handelsknutepunkt og styringssenter som batt landsdelen saman. Dette bindet handar om det vestnorske bygdesamfunnet, utviklinga av byar og tettstader, forholdet mellom sentralmakt og periferi, folkerørsle og frivillige organisasjonar, og munnar ut i ein oversikt over vestlandssamfunner i dag.
Medvirkende
Blakkisrud, Helge (redaktør)
Utgitt
Bergen : Vigmostad & Bjørke , c2006
Omfang
414 s.
Opplysninger
Har bibliografi, innholdsfortegnelse, noter, register . - "Samfunn" er det andre bindet i "Vestlandets historie". Boka tek for seg samfunnsdanning og samfunnsorganisasjon i landsdelen frå mellomalderen fram til i dag. Områda frå Sunnmøre til Agder blei eit eige ting og lovområde under Gulatinget og fekk felles samfunnsorganisasjon. Seinare blei heile Vestlandet bunde saman av handelsknutepunktet og styringssenteret i Bergen. Når det gjeld utviklinga gjennom dei siste fem hundre åra, legg boka vekt på det vestnorske bygdesamfunnet, by- og tettstadsutvikling, tilhøvet mellom sentralmakt og vestnorsk periferi, folkerørsler og frivillige organisasjonar. Red.: Knut Helle.
Emner
Amter og stiftamter på Vestlandet
Byutviklingen på Vestlandet fra Ladested til Kjøpstad
Fra trell til konge og biskop og hertug
Hanseatene og Bergen
Idrett på Vestlandet
Kongs- og Lendmannsgårder i Middelalderen
Kvinnene på Vestlandet
Landbruk på Vestlandet
Lokalmakt og sentralmakt på Vestlandet
Møre og Romsdal
Nasjonal Samling på Vestlandet
Norge - historie
Næringsutvikling og jobbutviklingen på Vestlandet
Politiske partier og oppslutning på Vestlandet
Regionale kulturtradisjonar
Sogn og Fjordane
Språkutviklingen på Vestlandet
Tabeller over Vestlandets urbanisering
Ungdom på Vestlandet
Valg - Skolevalg
Vestlandet historie natur næring samfunn kultur
Vestlandets kultursamhørighet bestemtes av Gulatinget - Rogaland til Møre og Romsdal
Byer
Byutvikling
Kulturhistorie
Oppslagsbøker
Tettsteder
Bygdesamfunn(lokalsamfunn)
Historie
Norge-Historie
Samfunn
Samfunnslære
Vestlandet - Historie
Bygdesamfunn
Bysamfunn
Politikk
Samfunnsanalyser
samfunn historie vestlandet norge
Geografisk emneord
Dewey
300 . - 948.35 . - 307.72 . - 308(481-15)(091) . - 940 . - 948.1 . - 948.1009 . - 948.15 . - 948.34 . - 948.36 . - 948.37 . - 948.38 . - 948.41 . - 948.3 . - 948.33
ISBN
8241904002 . - 8241904029 . - 9788241904004 . - 9788241904028

Bibliotek som har denne