Metode og oppgaveskriving for studenter


Olav Dalland
Bok Bokmål 2007 · Lærebøker for høyskole og universitet

Oppdaterer

om denne boka:

Metode og oppgaveskriving for studenter bygger på forfatterens mangeårige erfaring med undervisning og veiledning knyttet til oppgaveskriving innen profesjonsutdanningene i pedagogikk, helse- og sosialarbeid. Boka gir en innføring i samfunnsvitenskaplige metoder, og tar opp praktiske problemer i forbindelse med oppgaveskriving. Kravene som stilles til bacheloroppgaven er viet spesiell oppmerksomhet. Temaer som drøftes er ulike måter å samle data på, personvern og gjennomføring av undersøkelser. Videre er det lagt vekt på bruk av forskningsbasert kunnskap, kildesøk og kildekritikk. Selve skriveprosessen utgjør en rød tråd i fremstillingen, og forfatteren kommer med nyttige råd når det gjelder utformingen av problemstillinger og oppgavens oppbygning, form og presentasjonsteknikk.

Metode og oppgaveskriving for studenter inngår i en felles tverrfaglig bokserie for helse- og sosialfagutdanningene på høgskolenivå. Denne fjerde utgaven er tilpasset de kravene som er kommet med innføring av bacheloroppgaven i høgre utdanning. Den er egnet til selvstudium og som oppslagsbok under skriveprosessen. Boka er også velegnet for studenter som tar andre høgskoleutdanninger.

Digital utgave: Søke-URL
Utgitt
Oslo : Gyldendal akademisk , 2007
Omfang
297 s.
Utgave
4. utg.
Opplysninger
1. utg. Oslo : Universitetsforl., 1993 . - 4. oppl. 2010 med 2 sider forskjøvet sidetall (299 s.) . - info:sid/primo.exlibrisgroup.com-BIBSYS_ILS
Emner
Forskningsmetoder
Journalføring, Rapportskriving
Oppgaveskriving
Sosialarbeid
Counseling
Data Collection.
Ethics.
Interviews as Topic
Observation
Observational Studies as Topic.
Social sciences
Surveys and Questionnaires.
Writing.
Etikk
Faglig forfatterskap : kildehenvisninger
Håndbok
Intervjuer
Kildekritikk
Metodelære
Metoder
Norsk stil
Observasjon
Oppgaver
Oppgaveskrivning
Personvern
Questionnaires
Samfunnslære
Samfunnsvitenskap - Teori og metoder
Samfunnsvitenskapelig-metode
Samfunssforskning
Skriftlig kommunikasjon
Skriving
Spørreundersøkelser
Studieteknikk
Undersøkelser
Undersøkelsesmetodikk
Utarbeiding
Veiledning
hovedoppgave faglig forfatterskap oppgaveskriving metode prosjektarbeid forskningsmetoder oppgaver skriving faglitteratur helsefag sosialfag kvalitativ intervju observasjon prosjektoppgave metoder studenter sykepleie spørreskjema etikk metodologi samfunnsforsking oppgåveskriving samfunnsvitskapleg samfunnsvitenskapelig methods writing etics
Faglig forfatterskap : (NO-TrBIB)HUME06462
Methods
Normativ lingvistikk : (NO-TrBIB)HUME06224
Research
Samfunnsvitenskap - Forskningsmetoder
Språkbruk : (NO-TrBIB)HUME06305
Stilistikk : (NO-TrBIB)HUME06619
Students
Vitenskapelig forfatterskap : (NO-TrBIB)REAL013512
Faglig forfatterskap
Teori
Kvalitative metoder
Kvantitative metoder
Samfunnsforsking
Samfunnsforskning
Sosialt arbeid - Profesjonelt - Journalføring, Rapportskriving - Metoder
rapportskriving
Fagleg forfattarskap
Fagleg forfatterskap
Forfatterskap, Faglig - Oppgaveskriving
Samfunnsforskning((NO-OsBA)1138284) - Metoder
Faglig forfatterskap((NO-OsBA)1112964)
Sjanger
Dewey
001.42 . - 001.43 . - 301.018 . - 361.3 . - 371.36 . - 378.19 . - 439.82 . - 808.02 . - 300.1 . - 371.3 . - 378.17 . - 808.06 D . - 658.404 . - 808.06 . - 808.066 . - 300.18 . - 300.72 . - 360.72 . - 361.3028
ISBN
9788205348189

Bibliotek som har denne