Årg. [14]Bok Nynorsk 2018

Oppdaterer

Utgitt
Lindås : Sogelaget , 2018
Omfang
140 s. : ill. (noen kol.), port., kart
Opplysninger
Av innholdet: Overgang frå rutebåt på Osterfjorden, til bil på E39 / Jon Arne Hopsdal. Bru over Eikangervåg / av Leiv Eidsnes. Om Vassel skulekrins i Hosanger kommune. Krigsåra i Lindås. Vestlandske frihetsråd 1944-45 / kjelde: særoppgåve av Sjur Dyrkolbotn. Heimefrontgruppa i Alversund under krigen. Meir frå skulesoge for Lindås - skule-Norge i krigstida / skrive av Asbjørn Åsgard. Magnus Eides planteskule / førde i penn av Kåre Osa. Felepelarane på Grimstad / av Magnhild Haugen. Grensene mellom Gjervik og Isdal - det landet som i dag er Knarvik tettstad / Nils Hjelmtveit
Emner
Dewey

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

Årg. 14(2005)
redaksjon: Line Ulekleiv

Bok · Engelsk · 2005
Årg. 14(2008)

Bok · Nynorsk · 2008