Årbok 2018 : Kulturminner i bruk


[ansvarlig redaktør Ivar Moe ... [et al.]]
Bok Nynorsk 2018 Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring
Annen tittel
Medvirkende
Utgitt
Oslo : Fortidsminneforeningen , 2018
Omfang
244 s. : kol. ill.
Utgave
172. årg.
Opplysninger
Undertittel på omslaget: Kulturminner i bruk . - Har bibliografi, data om bidragsyterne, innholdsfortegnelse, noter . - Inneholder: Flytende kulturminner; Ny bruk av verneverdige helsebygg; Vern og bruk av forsvarets kulturminner; Internasjonale erfaringer med ny og utvidet bruk av kirker; Kraftanlegg 1 og 2 i Høyanger: Identitet, engasjement, bevaring og bruk; Industribygninger - vern, gjenbruk eller utslettelse; Konverteringens karusell. Utfordringer med ny bruk av eldre industrianlegg; Sentralens foranderlige former; Bevaringsverdige brygger - til bruk eller besvær?; Kampen om kuppelen; Stavkyrkjene og handverksbasert materialanalyse; Jørgen Jensenius som stavkirkeforsker
Emner
Dewey
720.28 . - 948.1 . - 363.69 . - 363.6905 . - 363.6909481 . - 698 . - 726.509481 . - 747 . - 948.1005
ISBN
978-82-90052-85-5(h.)

Bibliotek som har denne