Hvem skal bestemme - Stortinget eller folket?


Thomas Chr. Wyller
Bok Bokmål 2006

Oppdaterer

om denne boka:

Et sted i fremtiden ligger en ny kamp om norsk medlemskap i Den europeiske union. I øyeblikket har imidlertid konflikten ingen prominent plass på noen politisk dagsorden. Det betyr et gunstig klima for en drøftelse av hvilke beslutningsprosedyrer vi skal ta i bruk når tiden er inne. Problemet er om en folkeavstemning skal være avgjørende, eller om folket bare skal være medbestemmende ved Stortingets side.

Thomas Chr. Wyller drøfter de mange kompliserte spørsmål som reiser seg, rettslige, konstitusjonelle og politiske. Han trekker inn de seks folkeavstemningene som er blitt avholdt i Norge siden 1905, med særlig vekt på erfaringene fra EU-striden i henholdsvis 1972 og 1994. Han argumenterer for at saken må finne sin løsning ved bruk av både direkte og indirekte demokratiske metoder, men at den endelige beslutning tilligger Norges nasjonalforsamling.

Digital utgave: Søke-URL
Utgitt
Oslo : Vidarforl. , 2006
Omfang
121 s.
Opplysninger
Kulturfond . - Har bibliografi, innholdsfortegnelse
Emner
Den Europeiske union
Den Europeiske union(EU)(folkerett)
Den Europeiske union(folkerett)
EF
EF(De europeiske fellesskap)
EU
EU(Den europeisk union)
Europeiske union(EU) - Folkeavstemning - Norge
Den europeiske union (EU)
Europeiske union (EU)
Annen EU-avstemning 1994
Demokrati
Det norske systemet og praksis ved avstemninger
European Union
Europeiske union(folkerett)
Folkeavrøysting
Folkeavstemninger og deres teori
Folkerøysting - Noreg
Første EF-avstemning 1972
Lovgivende makt
Norway
Politikk
Politiske valg
Referendums
Reformer
folkeavstemninger(lovgivende funksjoner) - norge
referendum - lovgivende funksjoner : norge
Folkeavstemming - Norge
Folkeavstemming(politiske prosesser)
Folkeavstemning - Norge
Folkeavstemning(politiske prosesser) - Norge
Folkeavstemninger
Folkebibliotek
Folker|ysting - Noreg
Norge
politikk norge valg eu referendum folkeavstemninger noregfolkeavrøystingar folkerøystingar deltakerdemokrati
Geografisk emneord
Dewey
328.2309481 . - 324.2 . - 328.2 . - 328.2481 . - v328.24 . - 324(481) WYL . - 341.2422 . - 324 . - 324.9481 . - 328 . - 328.248
ISBN
82-7990-058-6 . - 978-82-7990-058-0(ib.)

Bibliotek som har denne