En næring i omforming : 1880-1970


Hovedred.: Nils Køllen ; bindredaktør: Nils Kolle ; forfattere: Bjørn-Petter Finstad ... [et al.]
Bok Bokmål 2014

Oppdaterer

Bind III, En næring i omforming, dekker et knapt hundreår fra 1880 til 1970. I dette tidsrommet gjennomløp fiskeriene et grunnleggende omskifte, en overgang fra et kystnært og sesongpreget småbåtfiske der store deler av den voksne, mannlige kystbefolkningen deltok, til et effektivt og rasjonelt helårsfiske med langt færre, men høyst profesjonelle yrkesutøvere basert på avansert teknologi. Overgangen fikk dyptgripende virkning i mange kystsamfunn. For flertallet ble sjøen sterkere forbundet med fritid og rekreasjon, mens et mindretall omformet og forsterket sin marine forankring.
Originaltittel
Medvirkende
Utgitt
Bergen : Fagbokforl. , cop. 2014
Omfang
668 s. : kol. ill.
Emner
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
978-82-321-0426-0(ib.)

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

En næring i omforming : 1880-1970. 3
hovedredaktør: Nils Kolle ; bindredaktør:...

Bok · Nynorsk · 2014