Selja : kulturhistorisk handbok


Torkjell Djupedal ; foto: Oskar Andersen ; teikningar: Bernt Kristiansen ; [tysk tekst: Sabine Exner ; engelsk tekst: Bembo Davies]
Bok Nynorsk 1996

Oppdaterer

Forlaget skriv om denne boka: Boka gjev deg historia om Selja og plasserer Selja i norsk historie. Selja var den første norske helgenstaden etter at Olav Tryggvason fann relikviar her i 996.
På Selja stod ei av dei første kyrkjene i landet, og seinare dei aller eldste steinkyrkjene i Noreg. Her låg det første bispesetet for Vestlandet i over 100 år, og her kom truleg det første klosteret. På ein av dei mest vêrharde stadene på Vestlandet, var det liv og røre i 500 år.
Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Medvirkende
Utgitt
Førde : Selja forl. , 1996
Omfang
156 s. : ill.
Opplysninger
Parallelle bildetekster på norsk, engelsk og tysk . - På omslaget: English summary; Mit deutschen Erläuterungen . - Elektronisk reproduksjon
Emner
Sunniva
Sunniva(helgen)
Sunniva, St.
Selje kloster
Historie
Bispedømmer
Fortidsminner
Harastølen
Helgendyrkning
Helgenkultus
Kirkehistorie
Kirken - Historie
Kloster
Klostervesen
Kulturminner
Kyrkja-Noreg-Historie
Kyrkjehistorie - Selje
Middelalderen
Munkeordener
Norge-Historie
Selja - kulturhistorie
Selje - Kulturhistorie
Selje(trær)
Selje-Historie
Sogn og Fjordane-Historie
St.Albanusklosteret
St.Sunniva-legenda
selje(kommune)
sogn og fjordane(historie, samfunn, kultur)
Klostre
Klostre - Sogn og Fjordane
Kultur
Kulturhistorie - Selja
Legender
Lokalhistorie
Norge
Selja
Selje
Sogn og Fjordane
St. Sunniva
historikk
Helgener
Helgener(kristen dogmatikk)
helgener lokalhistorie kloster sunniva pilgrimmer ruiner historie selje sogn fjordane selja kirkehistorie bispeseter klostre misjonshistorie legender pilegrimer norge kulturminner
Geografisk emneord
Dewey
235 . - 270 . - 274.81 . - 274.838 . - 274.83845 . - 282.092 . - 726 . - 909 . - 914.838 . - 914.83845 . - 914.8384504 . - 948.38 . - 948.3845 . - 948.384
ISBN
8291722005

Bibliotek som har denne