Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610 : tegninger av segl og bumerker på fullmaktsbrevene fra domkapitlene, geistligheten, borgerskapet og allmuen, samt på hyllingsbrevet fra adelen i forbindelse med hyllingene ved Akershus slottBok Bokmål 2010

Oppdaterer

om denne boka: Segltegninger 1591 og 1610
Ved Akershus slott utenfor Oslo ble Christian IV hyllet som norsk konge i 1591, og hans eldste sønn, "den utvalgte prins" Christian i 1610. Utsendinger fra domkapitlene, den lokale geistligheten, borgerskapet i byene og allmuen på landet ble utstyrt med beseglede fullmaktsbrev. Adelen møtte frem personlig og utstedte eget hyllingsbrev - det fra 1591 er bevart.

Seglene og brevene er interessant kildemateriale både genealogisk, navnehistorisk, kunsthistorisk og heraldisk, og vitner om en tid da Norge var større enn i dag. Boken inneholder også relevant informasjon om de som beseglet. For å sette materialet inn i en større sammenheng, er det tatt inn tematiske artikler. De omfatter hyllingene som historisk fenomen, hyllingene i 1591 og 1610, bruk av segl i Norge, bumerkenes typologi og historie samt en redegjørelse for prinsippene bak normeringen av personnavn i boken. Denne utgivelsen bør derfor være av stor interesse for forskere og andre interesserte, både i Norge og utlandet.

Norsk slektshistorisk forening presenterer her de mer enn 4800 tegningene av seglene på fullmaktsbrevene for hyllingene i Oslo 1591 og 1610. Dette utgjør den siste upubliserte delen av Riksarkivets store løft Aktstykker til de norske stænders historie. Avtegningene ble utført på 1950-tallet.

Digital utgave: Søke-URL
Annen tittel
Medvirkende
Utgitt
[Oslo] : Norsk slektshistorisk forening , 2010
Omfang
526 s. : ill.
Opplysninger
Redigert av Anders Bjønnes, Svein Becken og Håvard Blom . - Sammendrag på engelsk
Emner
Geografisk emneord
Dewey
929.1 . - 929.109481 . - 929.2 . - 929.8 . - 929.82 . - 929.94815 . - 929.6 . - 929.9 . - 948.1031
ISBN
9788299842808 . - 9788299842815

Bibliotek som har denne