Teaching and learning the sciences in Islamicate societies (800-1700)


by Sonja Brentjes
Bok Engelsk 2018

Oppdaterer

Omfang
334 sider : illustrasjoner
Opplysninger
Literaturverzeichnis: Seite 289-303
Emner
Dewey
370
ISBN
2503574459 . - 9782503574455

Bibliotek som har denne