Solør-Odal. Nr. 1 - 1977 ; Bind 5 - Hefte 1.


utgitt av Solør-Odal historielag
Bok Bokmål 1977

Oppdaterer

Medvirkende
Tanga, Gunnar (redaktør)
Utgitt
Kongsvinger , 1977
Omfang
32 s. : ill.
Utgave
3. årg.
Opplysninger
Innhold: Skillingsviser - religiøse viser / Ronald Grambo ; Fulu, kva tyder namnet? / Håvard Skirbekk ; Smålag / Gunnar Tanga ; Flaggforeningen i Grue / Gunnar Tanga ; Kommunelokalet i Våler / Erik Moen ; Mer om humle / Otilie Moe ; En gammel bjørnehistorie fra Eidskog / N.O. Bakken ; Bestemor forteller / Ingeborg Trøften ; Bygdevekter - Ståterkonge / Erik Moen ; Husmannsliv ca. 1768 / Jens Haugård ; Fra grenseskog / Andreas Thorsen ; Solør-Odal i eldre kartmateriale / Terje Schou ; Fra småbyavis til distriktsorgan - Glåmdalen 1926-1976 / Erik Moen ; Norske Intelligens Sedler: Sorenskriveren over Solør og Oudalen ; Det måtte være luftspeiling ; Den digre ormen / Ingvald Torp . - Redaktører: Gunnar Tanga, Hans Marius Trøseid
Emner
Calensky, Peter-Henrik , ca1707-
Duåsen, Tjøstel Askilsen
Flatabø, Jon , forf. , 1846-1930
Hoel, Sigurd , forf. , 1890-1960
Karl III Johan , konge av Norge , 1763-1844
Lindberget, Knut Bergersen
Pedersen, Ole
Sand, Kristian Halvorsen , 1809-1833
Sibylla
Slettmo-Anders
Tangen, Nanna , fotograf , 1894-1980
Wiger, Ingeborg , 1904-1982
Den Norske creditbank
Glåmdalen
Kongsvinger festning
Kvisler gård - Åsnes
Mo kirke - Nord-Odal
Norges bondelag Vinger . Solør krets
Norges bondelag . Eidskog krets
Skarnes apotek
Varden (ungdomslag)
Apotekvesen
Arkeologi - Solør
Aviser - Kongsvinger
Banker
Begravelse - Skikker
Bruer - Solør
Byggeskikker
Eidskog - Historie
Fanger
Finnskogen - Kulturhistorie
Flagg og faner
Flom
Foreninger
Foring - husdyrhold
Fotografer
Hedmark - Kulturhistorie
Humle - landbruk
Håndverk - Odalen
Innvandring - USA - Fra Norge
Jordbruk - Solør
Jul(skikker)
Kabbefjøs
Kart
Kongsvinger - Historie
Landhandel
Legat
Lokalsamlingen
Nabolag
Nord-Odal
Norsk språk - Stedsnavn - Sør-Odal
Odal - Historie
Pekepinner
Skillingsviser
Skinnfeller
Skogbruk - Solør
Skogsdrift - Finnskogen
Slektshistorie - Grue
Solør - Historie
Spådomskunst
Tømmerfløting
Tømmermerking
Urmakerhåndverk
Veier - Glåmdal
Bondelag
Bygdevektere
Ståterkonger
Geografisk emneord
Dewey

Bibliotek som har denne