Norge og den store nordiske krigen 1700-1721


Frode Lindgjerdet
Tale på CD Bokmål 2018

Tilhører NLB
Vis hos NLB

Den store nordiske krigen (1700-1721) markerte slutten på en mer enn hundre år lang periode der det knapt gikk en generasjon mellom hver gang Norge ble herjet av krig. Sverige hadde vokst fram som en stormakt etter 30-årskrigen (1618-1648), basert på et moderne byråkrati som gjorde det enklere enn noen gang tidligere å mobilisere en større del av samfunnets ressurser til militære formål. Som nærmeste nabo ble Norge, under dansk styre, tvunget til å følge med på utviklingen. Den norske hæren hadde blitt opprettet med Krigsordinansen av 1628. Den sørget for at bondesamfunnet måtte bære de tyngste byrdene, både i form av skatter og ikke minst ved å stille rekruttmaterialet i det som var det mest militariserte samfunnet i Europa, ja, i verden. Vanlige norske bondegutter måtte ikke bare forsvare hjemtraktene, de ble også sendt ut for å kjempe på kontinentet, samtidig som den dansk-norske fellesflåten hovedsakelig var bemannet av nordmenn.

Forord ved Terje Holm, førsteamanuensis ved Forsvarsmuseet i Oslo.

Utgitt
Oslo : Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek , 2018
Omfang
7 t. 4 min.
Opplysninger
Per Andreas Tønder . - Fra forlagets omtale: Den store nordiske krigen (1700-1721) markerte slutten på en mer enn hundre år lang periode der det knapt gikk en generasjon mellom hver gang Norge ble herjet av krig. Sverige hadde vokst fram som en stormakt etter 30-årskrigen (1618-1648), basert på et moderne byråkrati som gjorde enklere enn noen gang tidligere å mobilisere en større del av samfunnets ressurser til militære formål. Som nærmeste nabo ble Norge under dansk styre, tvunget til å følge med på utviklingen.
Emner
Dewey
ISBN
978-82-16-26796-7

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater