Turismens paradokser : turisme som utvikling og innvikling


Arvid Viken
Bok Engelsk 2020
Flere språk: Fransk, Tysk

Oppdaterer

En blomstrende reiselivsnæring kan vel bare være positivt for småsteder og kommuner i Utkant-Norge, eller finnes det noen ulemper? Turisttilstrømning betyr arbeidsplasser, men for mange turister vil også kunne viske vekk noe av den egenarten som de tilreisende oppsøker. Professor Arvid Viken har forsket på turisme siden 1980-tallet. I denne boken utforsker han hvordan og hvilket avtrykk reiselivsnæringen gjør i Nord-Norge, og hvordan den påvirker og påvirkes av omgivelsene den opererer i. Omtalen er utarbeidet av BS.
Annen tittel
Medvirkende
Utgitt
Stamsund : Orkana akademisk , 2020
Opplysninger
Manuskript, flere pag. . - Denne boka handler om reiseliv i bygde-Norge, både som en mulighet og en trussel, for eksempel i Lofoten, på Senja, i Nord-Troms og på Nordkapp. Turismen gir mange arbeid, men altfor mange turister kan ødelegge idyllen som turistene søker. Tilrettelegging er derfor nødvendig, men det bidrar som regel til økt tilstrømming og behov for ytter.li.ge.re tiltak. Dette er blant paradoksene som diskuteres i boka.Arvid Viken er professor emeritus ved UiT Norges arktiske universitet. Han har siden slutten av 1980-tallet forsket på turisme. Hans hovedinteresse har vært hvordan turismen påvirker og påvirkes av det samfunnet den foregår i. I denne boka anvender han og hans kolleger et kritisk blikk på turismen i Nord-Norge.
Emner
Bygder
Turisme
svalbard tourism
Geografisk emneord
ISBN
828104361x . - 9788281043619

Bibliotek som har denne