De tusen hjem : Den norske stats husbank 1946-96


Elsa Reiersen og Elisabeth Thue ; [billedredaktør: Lill-Ann Jensen]
Bok Bokmål 1996 · Banker - Norge

Oppdaterer

om denne boka: Boka er en beretning om Husbankens historie og dens betydning for boligpolitikken i Norge gjennom femti år. Av innholdet: etterkrigsårenes gjenreisning og nyreisning, innstrammingen i boligbyggingen i 1950-årene, rasjonaliseringen i 1960-årene, de ekspansive 1970-årene, problemene under 'frisleppet' i 1980-årene og gjeldskrisa på begynnelsen av 90-tallet. Boka skisserer også institusjonens utfordringer framover. Har litteraturliste og stikkordregister. Illustrert. © FS Informasjonstjenester
Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Medvirkende
Utgitt
Oslo : Ad notam Gyldendal : Den norske stats husbank , cop. 1996
Omfang
488 s. : ill.
Opplysninger
Elektronisk reproduksjon
Emner
Den Norske Stats Husbank 1946 -96
Den Norske Stats Husbank
Norske stats husbank
Husbanken : (NO-TrBIB)90083813
Arkitektur
Arkitektur, Norsk
Bankar
Banker - Norge
Bankvesen
Bankvesen - Norge
Bankvirksomhet
Boligbygging Norge
Boliger(arkitektur) - Norge
Boliger(husholdning)
Boliger(sosiale problemer og tjenester)
Boligfinanisering
Boligforhold
Boligformidling :sosial velferd
Bolighistorie Norge
Boligpolitikk Norge
Boligpolitikken - retorikk og handling
Bustadpolitikk
Bustadpolitikk-Norge
Den store reformpakken
Finanser
Gjeldskrisen 1988 - 1996
Historie
Husbank - Heim
Husbanken - Historie
Husbankhus
Husbygging
Jubileumsskrift
Konjunkturer og boligbygging
Låneinstitusjoner
Låneinstutisjonar
Norge 1945-
Norge 1945-1970
Norge-Historie 1945-
Norske Stats Husbank
Sosial boligbank
Statsbanker
Statseiet bank
boligspørsmål
byggeskikk
kredittinstitusjoner
Økonomi
Boliglån
Boligutbygging
Husbankfinansiering
Boliger - Norge; privat eiendoms- og bruksrett; Boligpolitikk - Norge
Den Norske stats husbank; Husbanken
Den norske stats husbank
Boliger(privat eiendoms- og bruksrett) - Norge
juss/økonomi husbanken festskrift norge etterkrigshistorie boliger boligpolitikk arkitektur byggeskikk banker finansiering boligbygging historie sosial bustadbygging bustadpolitikk sosialpolitikk husbank velferd bankvesen bygg anlegg norsk
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
332.3 R /a . - 332.3 V0.00 . - 332.32 . - 332.7v . - 728.1 . - 332.1 . - 332.2 . - 332.7 . - 333.33 . - 336.732 . - 643.1 . - 690 . - 720 . - 720.9481 . - 725.2 . - 728 . - 728.0948 . - 948.1054 . - 332.3 . - 363.5 . - 363.509481 . - 728.09481
ISBN
8241706448 : Nkr 395.00

Bibliotek som har denne