Trønderlåna : det midtnorske våningshuset


Kolbein Dahle, Eir Grytli, Dag Nilsen
Bok Nynorsk 2005

Oppdaterer

om denne boka:

Det lange, trønderske våningshuset er eit karakteristisk trekk i det midtnorske kulturlandskapet. I denne boka presenterer forfattarane denne hustypen frå Nordmøre og Østerdalen i sør til Helgelandskysten i nord.

Trønderlåna har mange likskapstrekk med andre rekkjebygde langhus, men eit særtrekk er at den har vakse fram i møtet mellom lokal byggjeskikk i lafteteknikk og impulsar frå kontinentet slik dei kjem til uttrykk i trepaléarkitekturen i Trondheim.

Ved å trekkje fram ein del typiske bygningar får forfattarane fram særtrekk ved hustypen, men også det store spennet i lokal variasjon. For sjølv om grunntrekka i hustypen ligg fast, har trønderlåna ulik regional utforming alt etter verforhold, byggjeteknikk og tuntypar.

Boka er rikt illustrert med bilete av låner frå heile området, interiør og fasadar.

Digital utgave: Søke-URL
Medvirkende
Utgitt
Oslo : Samlaget , 2005
Omfang
145 s. : ill.
Emner
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
8252165621 : Nkr 329.00

Bibliotek som har denne