Roger Kellaway meets Gene Bertoncini and Michael Moore


Roger Kellaway
Musikk på CD 1992

Oppdaterer

Utgitt
New York : Chiaroscuro : CR(D) 315 , 1992
Omfang
1 kompaktplate : digital
Opplysninger
Innhold: Soflee ; All the things you are ; Old new waltz ; When lights are low ; Estate ; Bertha the dragoness ; Heat of the night ; Gone with the wind ; If you never come to me ; Sweet and lovely ; Jazzspeak. - Utøvere: Roger Kellaway, piano ; Gene Bertoncini, guitar ; Michael Moore, bass

Bibliotek som har denne