Fylkeskommunale langtidsinstitusjoner : somatiske spesialsykehjem, psykiatriske sykehjem og psykiatrisk privatpleie : utredning fra en styringsgruppe nedsatt av Sosialdepartementet : avgitt til Sosial- og helsedepartementet 5. april 1995


Sosial- og helsedepartementet
Bok Bokmål 1995

Oppdaterer

Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Medvirkende
Venner, Britt (Bikort)
Utgitt
Oslo : Statens forvaltningstjeneste, Seksjon statens trykning , 1995
Omfang
119 s.
Opplysninger
Også særskilt vedlegg til St.meld.nr 25 (1996-97)
Emner
Hospitals, Proprietary
Hospitals, Psychiatric
Hospitals, Special
Norway
Public Health
Ansvar
Desentralisering
Fylkesforvaltning
Fylkeskommuner
Helseinstitusjoner
Helsepolitikk
Helsetjenesten
Helsetjenester
Helsevesen
Institusjoner
Institutions
Offentlig helsevesen
Pleie- og omsorgstjenester
Privatomsorg
Privatpleie
Psykiatri
Psykiatriske institusjoner
Psykiatriske sykehjem
Psykisk helsevern
Spesialisthelsetjenester
Sykehjem
Sykehjem, Somatiske
Sykehjem, psykiatriske
Erfaringskompetanse
Ettervern
Helse- og sosialvesen
Institusjon
Lover og regler
Offentlige publikasjoner
Psykisk helsearbeid
Somatisk helse
Helseinstitusjonar(lokalforvaltning)
Helseinstitusjoner(lokalforvaltning)
psykiatriske institusjoner psykiatrisk pleie sykehjem sykepleie psykiatri helsevesen lokalforvaltning sykehus spesialsykehjem privatpleie psykisk helsevern somatiske sjukeheimar langtidsinstitusjoner offentlige publikasjoner helsetjeneste fylkeskommunen norge langtidspasienter
Dewey
350 . - 353.6 . - 362.2 . - 362.1 . - 352.94
ISBN
8258303414 : 70 kr

Bibliotek som har denne