Hva er idéhistorie


Trond Berg Eriksen
Tale på CD Bokmål 2012

Tilhører NLB
Vis hos NLB

om denne boka:
hva er IDÉHISTORIE - et fag eller en frekkhet? Det finnes ingen grenser for hvilke temaer en idéhistoriker kan arbeide med, eller hvilke fremgangsmåter som kan benyttes. I en tid der vitenskapelig kunnskap er sterk spesialisert, drister idéhistorikeren seg til å male skissemsessige bilder av helheten. Boken gir en engasjert og velskrevet introduksjon til et uoversiktlig fagfelt. Forfatteren diskuterer idéhistoriens viktigste problemstillinger, avdekker røttene til den idéhistoriske praksis og spør hva hensikten med idéhistorien er. "Idéhistoriefaget krever linedansere", skriver Trond Berg Eriksen, "og sikkerhetsnettet har vide masker".
Trond Berg Eriksen (f. 1945) er professor i idéhistorie ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet en rekke essaysamlinger, fagbøker og lærebøker og har en stor og begeistret leserskare. Berg Eriksen er en av forfatterne og redaktørene for seksbinsverket Norsk idéhistorie.
Universitetsforlaget har utfordret noen av Norges fremste fagformidlere til å gi svar på krevende spørsmål. hva er-bøkene er velskrevne introduksjoner som gir begynneren stimulerende møter med ukjente tema, og den viderekommende nye perspektiver.
Utgitt
Oslo : Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek , 2012
Omfang
5 t. 52 min.
Opplysninger
Bjørn Vidar Øien . - I "Hva er idéhistorie" gir forfatteren oss en introduksjon til et stort og uoversiktlig fagfelt. Det er nesten ikke grenser for hvilke temaer en idéhistoriker kan beskjeftige seg med. Forfatteren diskuterer idéhistoriens viktigste problemstillinger, avdekker røttene til den idéhistoriske praksis og spør hva hensikten med idéhistorien er. Forfatter Trond Berg Eriksen (f. 1945) er professor i idéhistorie ved Universitetet i Oslo. Gjennom Hva er-bøkene får vi innføringer i en rekke ulike emner presentert av norske fagformidlere.
Emner
Dewey
109
ISBN
978-82-16-12182-5

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

Hva er idéhistorie
Trond Berg Eriksen

Bok · Bokmål · 2003
Digital utgave: Søke-URL