Midtøsten : imperiefall, statsutvikling, kriger


Nils A. Butenschøn
Bok Bokmål 2008

Oppdaterer

om denne boka:
"Midtøsten - Imperiefall, statsutvikling, kriger" gir en bred oversikt over de historiske prosessene som har frambrakt dagens stater i det sentrale Midtøsten.
Konflikter i Midtøsten dreier seg i stor utstrekning om hvordan og på hvilket grunnlag stater skal organiseres, og hvordan makten mellom ulike folkegrupper i disse statene skal fordeles. Dette var stridsspørsmål etter første verdenskrig, og er det fortsatt i dag ? og ikke bare knyttet til Israel/Palestina. Boka vil være en «guide» til innsikt i konfliktmønstre som ble formet gjennom store deler av det 20. århundret, og som fortsatt dominerer den politiske utviklingen, både i regionen selv og i internasjonal politikk. Det er nettopp det dramatiske samspillet mellom stormaktspolitikk og lokal politikk som karakteriserer Midtøsten mer enn noen annen region. Av denne grunn, og fordi konfliktene utspiller seg i kjerneområdet for verdens monoteistiske religioner, berører denne utviklingen resten av verden så sterkt, oss selv inkludert.
Boka sammenfatter en bred internasjonal litteratur om Midtøstens moderne politiske historie. Den vil ikke bare være av interesse for studenter, men for alle som vil sette seg inn i bakgrunnen for strømmen av medieoppslag om konfliktene i Midtøsten.
Digital utgave: Søke-URL
Annen tittel
Utgitt
Oslo : Universitetsforlaget , cop. 2008
Omfang
434 s. : kart
Passer for
Opplysninger
Opplagshistorikk: 2. oppl. 2009; 3. oppl. 2016 (Nkr 519.00)
Emner
Churchill, Winston Spencer , 1874-1956
Feisal , konge
Hussein bin Talal , konge av Jordan
Nasser, Abdel Gamal
De Forente nasjoner
UNSCOP
1900-1999
Arabs
History
Islam
Israel
Middle East
Political systems
Politics
War
World War I
World War II
Allon-planen
Arabia-Historie
Arabisk samling om konflikten med Israel
Atatürks revolusjon
Balfour-erklæringen
Borgerkriger
Brennpunkt Midt-Østen
Britene og arabene
Britisk etterkrigspolitikk og Midt-Østen
Conflicts
Den første Arabisk-Israelske krig - Palestina-Krigen
Det Osmanniske Rike
Egypt Historie
Egypt - historie
FN og delingen av Palestina
Fatah-bevegelsen
Flytktningespørsmålet og palestinere
Folke Bernadotte og FN og Palestina-Krigen
Folkeforbundet og selvbestemmelsesprinsippet
Frankrig og Syria
Fredsavtaler
Første Verdenskrig og Midt-Østen
Hijaz
Historie 1800-
Hussein og McMahon-korrespondansen
Internasjonale konflikter
Irak og Egypt - to motpoler
Irak - Historie
Israel og Syria støter sammen og Kong Hussein forsoner seg med Nasser
Israel-Palestina-konflikten
Israelis
Jerusalem - Historie
Jordan - Samfunnsanalyser
Jøder og muslimer
Konflikter
Kong Faisal innsettes med britenes hjelp
Krig og politikk i Midt-Østen
Lausanne-traktaten
Libanon - Historie
Libanon-Historie 1970-
Lyndon B. Johnsons fem prinsipper
Mesopotamia
Midt-Austen - Historie
Midt-Østen - Historie - 20. århundre
Midt-Østen-kart
Midt-Østens historie
Midtaustlanda - Historie
Midtøsten(1900-1999) - Historie
Midtøstenkonflikten - Historie
Midtøstenkonflikten - Årsaker
Midtøstensyndromet og hvem eier staten? Ikke folket
Moshe Dayan og Israels militær
Najd
Nasser i Egypt
Nasserismen
Nidagerskrigen
Nuri al-said - Den sekulære rojalisten
Nye arabiske allianser
Oljefeltene og oljesøstrene og Persia
PLO opprettes
Palestina og palestinaproblemet
Palestina-krigen og problemene som oppstod
Panarabisme - Politisk ideologi
Politikk
Politikk(historie) - Midtøsten
Politikk-og-styresett
Saudi-Arabia
Seksdagerskrigen 1967
Sikkerhedsrådets resolusjon 242 - Alle fredsinitiativers mor
Sionisme
Sionistisk statsbygging
Slaget ved karama
State-building
Staten Israel opprettes
Statsdanning
Statsformer
Statsoverskridende ideologier - Panarabisme, islamisme og sionisme
Stormaktspolitikk - Internasjonal politikk
Suez-krigen og krisen
Suez-krigen
Suezkrisen 1956
Sykes-Picot-avtalen
Syria i klemme mellom Egypt og Irak
Syria og Baath-partiet
Syria - Samfunnsanalyser
Transjordan
Tyrkere og arabere skiller lag
USA mobiliserer
Verden møter Svarte September
Verdenskrigen, 1914-1918
Verdenskrigen, 1939-1945
Yasser Arafats gjennombrud
Yom Kippur
historie Palestina Arabia Israel konflikter Midtøsten statsdannelser politikk Osmanriket Midtausten palestinakonfliktaislamisme panarabisme sionisme stormaktspolitikk internasjonal politikk statsdanningar nasjonalisme
kairo-konferansen og Jerusalem-møtene og Churchill taktiske grep
Arabia
Armed conflict
Ethnic conflicts
Etniske konflikter : (NO-TrBIB)HUME19557
Historie
Internasjonale forhold : (NO-TrBIB)HUME09572
International relations
Krig
Midtøsten - internasjonale konflikter : (NoOU)UJUR2541
Midtøsten
Occupied Palestinian Territory
Palestina
Palestina-spørsmålet : (NO-TrBIB)HUME04149
Palestinaproblemet
Statsdannelse
Zionism
forfatningspolitikk : (NoOU)UJUR9926
Israel-Historie
Kriger
Midtøsten-konflikten
Osmanriket
Palestina-Historie
Palestina-konflikten
Er det mulig å forstå bakgrunnen for de komplekse konfliktene i Midtøsten? Denne boka gjør et forsøk på nettopp det.
Midt-Østen-Historie
Midtøsten - Historie
Historiske atlas
Ethnic conflicts((NoOU)SMR00391)
Historie((NO-TrBIB)HUME12563)
History((NoOU)SMR00515)
International relations((NoOU)SMR00618)
Islam((NO-TrBIB)HUME08512)
Islam((NoOU)SMR00634)
Krig((NO-TrBIB)HUME09522)
Politics((NoOU)SMR00915)
Politikk((NO-TrBIB)HUME09547)
Sionisme((NO-TrBIB)HUME09655)
Statsdannelse((NO-TrBIB)HUME09703)
Zionism((NoOU)SMR01318)
historie((NoOU)UJUR3954)
historie palestina arabia israel konflikter midtøsten statsdannelser politikk osmanriket midtausten palestinakonfliktaislamisme panarabisme sionisme stormaktspolitikk internasjonal statsdanningar nasjonalisme
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
9788215006871 : Nkr 399.00

Bibliotek som har denne