Det er landet og soga som kallar : minneskrift Conrad Clausen 1902-2002


skriftstyre: Jon Askeland, Jo Gjerstad
Bok Nynorsk 2002 Conrad Clausen,· Minneskrifter

Oppdaterer

om denne boka: Idealisten Conrad Clausen gjorde ein eineståande innsats for norskdom, norsk kultur og samfund gjennom eit langt liv. 21. november 2002 var det 100 år sidan han vart fødd i Tacoma på den amerikanske vestkysten. Denne jubileumsboki syner oss noko av mangfaldet i arbeidet til den heilhuga kulturbyggjaren fra Askøy: som fredsarbeidar (formann i Norges Fredslag i ein mannsalder), lokalhistorikar (redaktør av sogelagsskriftet Frå Fjon til Fusa ein 30 års bolk), bladmann (redaktør av Askøy Tidend i 28 år), umtykt skribent og kåsør i aviser og kringkasting frå sist på 1920-talet til 1990.

I ein innleidande bolk vert mannen og verket skildra av Anders Bjarne Fosse, Fredrik Wandrup, Jakob Skarstein, Ludvig Jerdal, Magnús H. Gíslason, Alv Askeland, Eigill Lehmann og Olav Lavik, På ulikt vis syner dei oss den makelause innsatsen Conrad Clausen gjorde for kulturlivet - både lokalt på Askøy, i Hordaland og vidare utetter - ikkje minst i fredsarbeidet og gjennom hopehavet med frendefolk på Island og dei andre øyane vest i havet. Ruvande kulturinstitusjon, venesæl, samarbeidsmann, bibliofil livskunstnar, ordhag talsmann, ihuga fornminnevernar er berre nokre av honnørordi som vert nytta for å gjeva oss ein tokke av alt det denne fagnadsmannen stod for.

Digital utgave: Søke-URL
Medvirkende
Utgitt
Bergen : Norsk bokreidingslag , 2002
Omfang
254 s. : ill.
Opplysninger
Bidrag om og av Conrad Clausen
Emner
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
921 . - 948.36
ISBN
8278340242 : Nkr 218.00

Bibliotek som har denne