Vern & virke : hus og tradisjoner


Else Rønnevig
Bok Bokmål 2013 · Lokal

Oppdaterer

Hjelp! - Hundrevis av bruksbygninger i den norske fjellheimen råtner på rot.Nytter det å kjempe mot dette?? Ja, det nytter, les og lær om hvordan! Er du håndverker med interesserte for gamle hus og teknikker? Ønsker du å vite mer om mat- og setertradisjoner. Hvordan man lager smør? Les om hvordan andre har utført redningsaksjoner på sine støler og hus. Her kan du lære om hvordan du kan redde en støl, seter, …
Utgitt
Lillesand : Sprossa , 2013
Omfang
368 s. : ill.
Emner
Brennhovd, Bitten
Konservering og restaurering
Arkitektur
Historie
Hus
Interiørarkitektur
Kulturhistorie
Kulturminnevern
Muring
Seterbruk
Stølar(arkitektur) - Konservering og restaurering
Stølsdrift
Stølshus
Trearkitektur
landbruksbygninger - arkitektur
løer - arkitektur
meieridrift
uthus - arkitektur
Bygningsrestaurering : (NO-TrBIB)NTUB01723
Bygningsvedlikehold : (NO-TrBIB)NTUB01748
Norge
byggeskikk
bygningsvern
istandsetting
oppslagsbøker
setrer
vedlikehold
Bjørkheimstølen
Byggekunst
Bygninger - Konservering og restaurering
Håndverk
Seterbygninger - Konservering og restaurering
Seterbygninger(arkitektur) - Konservering og restaurering
Setre
Setre(arkitektur) - Konservering og restaurering
Seterdrift
Gjerder
Konservering
Murerhåndverk
Muring(bygningshandverk)
Restaurering
Seterdrift-Historie
Skifer
Vinduer - Vedlikehold og reparasjoner
restaurering hus bygningsvern oppussing bustadhus trehus bustader vøling
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
363.69 . - 720.288 . - 637.09484612 . - 637.5 . - 643.7 . - 690.83 . - 693 . - 728.12 . - 728.92 . - 637 . - 728.9 . - 690.2 . - 720.28
ISBN
9788290912050 : Nkr 450.00

Bibliotek som har denne