Norges landbrukshistorie I : Jorda blir levevei : 4000 f.Kr.-1350 e.Kr.


Bjørn Myhre og Ingvild Øye
Bok Bokmål 2002

Oppdaterer

Forlaget skriver om denne boka:

Den første samlede framstillingen om landbruket i Norge - fra de eldste tider og fram til i dag.

Norges landbrukshistorie I-IV gir en bred kulturhistorisk innføring i det norske landbrukssamfunnet opp gjennom tidene. Forfatterne går blant annet inn på livsforholdene til de ulike grupperingene i bondesamfunnet, selvforståelse og livsmønster, dyrkingsmetoder, dyrehold og redskapsbruk til ulike tider, og interessekamp, politikk og økonomi. Regionale forskjeller blir trukket fram, samtidig som spørsmål knyttet til ulike utviklingsprosesser i samfunnet blir analysert. Vekslende perspektiv og et rikt illustrasjonsmateriale i farger gir historien liv og tegner tankevekkende og dyptloddende riss av det komplekse landbrukssamfunnet i Norge. I sentrum står hele tida menneskene i landbruket og de viktigste utfordringene de har stått overfor.

Bind I av Norges landbrukshistorie følger utviklingen av jordbrukssamfunnet fra 4000 f.Kr. og fram til svartedauden på midten av 1300.tallet. Landbrukshistorien blir drøftet i lys av hvordan folk har brukt og organisert landskapet ut fra skiftende naturforhold, teknologisk utvikling, sosial organisering og utveksling av ideer. Tilnærmingen er utpreget tverrfaglig, med stofftilfang fra så vel arkeologi og historie som zoologi og botanikk. Framstillingen legger særlig vekt på å ra fram hvordan og hvorfor jordbruket tar etappevise skritt framover.

Annen tittel
Originaltittel
Medvirkende
Øye, Ingvild (forfatter)
Utgitt
Oslo : Samlaget , 2002
Omfang
495 s. : ill.
Utgave
1. utg., 1. oppl.
Emner
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
82-521-6009-3(ib) : .00

Bibliotek som har denne