Dette tror vi : 37 norske trossamfunn og liv[s]synsorganisasjoner presenterer seg selv


[redigert av Rigmor Heistø]
Bok Bokmål 1997 · Håndbøker

Oppdaterer

om denne boka:

I denne boken får 37 norske trossamfunn, menigheter og livssynsorganisasjoner presentere sin egen tro og eget livssyn, slik de selv ønsker å bli oppfattet av sine egne og av omverdenen. Boken vil kunne brukes i sammenheng med det nye faget "Kristendomskunnskap med religions- oglivssynsorientering". Adventistsamfunnet, Antroposofisk Selskap, Det norske Baptistsamfunn, Buddhistsamfunnet, Frelsesarmeen, Human-Etisk Forbund, Jehovas Vitner, Den katolske kirke, Metodistkirken, Pinsebevegelsen, Scientologikirken, Shiamuslimene og Smiths Venner er blant de som er representert i boken. Boken utkom første gang på Tyri forlag i 1994.

Les boka på nett
Annen tittel
Medvirkende
Heistø, Rigmor, (redaktør)
Utgitt
Oslo : Libretto forl. , 1997
Omfang
330 s.
Utgave
[2. utg.]
Passer for
Opplysninger
1. utg. Oslo : Tyri, 1994 . - På omslaget: livssynsorganisasjoner . - Elektronisk reproduksjon
Emner
Antroposofisk selskap
Buddhistforbundet
Den Evangelisk-lutherske frikirke
Den Norske kirke
Den norske ortodokse kirke
Den nyapostoliske kirke
Det Mosaiske Trossamfund
Det Norske Hedningesamfunn
Det Norske misjonsforbund
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn
Det norske hedningesamfunn(livssynsforum som vil innskrenke kirkens innflytelse)
Det norske hedningsamfunn
Familien(bibelbasert trossamfunn)
Familien(trossamfunn)
Frelsesarméen
Hedningsamfunnet
Hinduismen
Human-etisk forbund
Jehovas vitner
Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige
Kristensamfundet
Kristensamfunnet(kristent, frittstående samfunn)
Kristensamfunnet(trossamfunn)
Krydseren
Moralsk opprustning
Moralsk opprustning(kristen stiftelse)
Moralsk opprustning(trossamfunn)
Nyapostoliske kirken
Oslo kristne senter
Oslo kristne senter(OKS)
Pinsebevegelsen i Norge
Shiamuslimene
Smiths venner(religiøst samfunn)
Summit Lighthouse
Summit Lighthouse(trossamfunn)
Summit lighthouse(nyreligiøs bevegelse med bakgrunn i teosofi)
Sunnimuslimene
Teosofisk samfunn i Norge
Åpen kirkegruppe for homofile og lesbiske
Åpen kirkegruppe
Åpen kirkegruppe(tverrkirkelig fellesskap for homofile og lesbiske)
Adventister
Adventistsamfunnet
Ahmadiyya(religiøs bevegelse med bakgrunn i islam)
Ahmadiyya-bevegelsen
Ahmadiyya-bevelsen
Antroposofi
Antroposofi(filosofi eller «åndsvitenskap» som ønsker å forene naturvitenskap og intuisjon)
Antrosofisk selskap
Baha'i(religion av iransk opprinnelse, grunnlagt i andre halvdel av 1800-tallet.)
Bahai
Bahai-troen
Bahá'í-troen
Baptister
Baptistkirken
Baptistsamfunnet
Breilid, Nils, : (NO-TrBIB)97053863
Buddhisme
Christian Science
Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Den Evangelisk-lutherske kirke
Den Forente Familie
Den Forente Familie(religiøst samfunn)
Den Norske Ortodokse Kirke
Den Nyapostoliske kirke
Den evangelisk-Lutherske frikirke
Den katolske kirke
Den norske kirke
Den ortodokse kirke
Det mosaiske trossamfunn
Det norske Baptistsamfunn
Det norske Hedningesamfunn
Det norske Hedningsamfunn
Det norske misjonsforbund
Dissentarar
Dissentere
Enhetskirken
Evangelisk-Luthersk
Familien (kirkesamfunn)
Familien
Forente familie
Frelsearmeen
Frelsesarmeen
Frikirken
Frikirker
Guds barn
Hare Krishna
Hare Krishna(trossamfunn)
Hare Krishna-bevegelsen
Hedning
Hedningesamfunnet
Hinduisme
Humanetikk
Islam
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
Jesu Kristi Kirke av Siste Dages Hellige (Mormonerne)
Jødedom
Jødedommen
Katolisisme
Katolisismen
Katolske kirke
Katolske kirken
Kirkesamfunn
Kristen etikk
Kristendom
Kristensamfunnet
Kvekere
Kvekerne
Kyrkjesamfunn
Lassen, Liv Margarete : (NO-TrBIB)98024958
Livssynsorganisasjoner
Lutherske kirken
Læstadianisme
Læstadianismen
Metodister
Metodistkirken
Moralsk Opprustning
Moralsk opprusting
Moralsk opprutning
Mormonere
Mormonerne
Mosaisk Trossamfunn
Norske hedningesamfunn
Nyapostologiske kirke
Nyreligiøsitet
Organisasjoner
Ortodokse kirke
Ortodokse kirken
Oslo Kristne Senter
Pinsebevegelsen
Pinsemenigheten
Pinsevenner - Trossamfunn
Religion
Religioner
Religionshistorie
Religionsvitenskap
Religiøse bevegelser
Romersk-katolske kirke
Sammenlignende religionsvitenskap
Scientologi
Scientologikirken
Sekter
Shiamuslimer
Sikh-religionen
Sikher
Sikhreligion
Siste dagers hellige
Smiths venner
Summith Lighthouse
Sunnimuslimer
Teosofi
Tro
Trosbekjennelser
Trossamfunn Norge
Tvil og tro
Vennenes Samfunn
kristne kirkesamfunn
lutherske kirke
trosforestillinger
Belief systems
Kristne kirke
Livssyn
Norge
Religious practice
Religiøs tro
Religiøse sekter
Adventistene
Baptistkirker
Krishna
Livssyn(etikk)
Mormonerkirken
Religionsvitskap
Sjiisme(religion)
Sunnisme
Adventisisamfunnet
Adventistkirken
Den evangelisk Luthersk frikirke
Humanisme
Kristne trossamfunn
Trossamfunn
Trossamfunn(kristendom)
Trussamfunn
Ahmadi-muslimer(religion)
Dissentere og sekter
Kirkesamfunn og sekter
trossamfunn norge religioner livssyn kyrkjesamfunn trussamfunn frikirker menigheter kirkesamfunn oppslagsverk
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
202 . - 207 . - 290 . - v280 . - 128 . - 230 . - 241 . - 280 . - 280 D . - 280.03 . - 280.9481 . - 289 . - 291 . - 291.06 . - d . - ga . - 291.2 . - 170 . - 197.89 . - 200 . - 266.006 . - 267.1 . - 274.8 . - 274.81 . - 280.2 . - 286.1 . - 287 . - 287.6 . - 289.3 . - 289.6 . - 289.9 . - 289.92 . - 289.94 . - 294.3 . - 294.5 . - 294.55 . - 294.6 . - 296.6 . - 297 . - 299.93 . - 200.7 . - 291 Det
ISBN
8278860149 : Nkr 98.00

Bibliotek som har denne