Just wait till you meet the locals


Sister Sonny
Musikk på CD Engelsk 2007 · pop

Oppdaterer

Utgitt
Bergen : Sister Sonny ; 2007 , 2007
Omfang
1 CD
Opplysninger
Opplysninger om utøverne på omslaget. - Innhold: Rock Vodka ; Blurred ; December 4th ; Iris pling ; M. Old ; Knives in/Jimmy's wife ; Me delta, you river ; In my hair ; Titanik ; Drinking a lot. - Sister Sonny: Pedro Carmona-Alvarez, Lars Christian Heintz, Andreas Qvenlid, Tord Riiser, Fredrik Færden
Sjanger
pop . - rock

Bibliotek som har denne