Folkekirke og trosfellesskap : et kirkesosiologisk og ekklesiologisk grunnproblem belyst gjennom en undersøkelse av tre norske lokalmenigheter


Harald Hegstad
Bok Bokmål 1996

Oppdaterer

Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Utgitt
Trondheim : Tapir , cop. 1996
Omfang
XI, 427 s.
Opplysninger
Omhandler Mære, Varhaug og Kolbotn menigheter . - Elektronisk reproduksjon
Emner
Den Norske kirke : (NO-TrBIB)90127908
Kolbotn menighet : (NO-TrBIB)90945794
Mære menighet : (NO-TrBIB)90945795
Varhaug menighet : (NO-TrBIB)90945793
Den norske kirke
Kirkehistorie
Kristendom
Religiøse forhold
Bedehus

Kirkesamfunn
Kirkesosiologi
Kristenliv
Kristent fellesskap
Lokalsamfunn
Nord-Trøndelag
Religion
Undersøkelser
Etterkrigstiden
Kristne kirke
Norge
Religionssosiologi
Menighetsarbeid
Menighetsliv
Sosiologi
Varhaug kyrkje
Kirken
Menigheter
Mære
Steinkjer
kyrkjesosiologi religionssosiologi kirkehistorie steinkjær mære hå varhaug oppegård kolbotn kristendom religionssiologi lokalmenigheter kirken folkekirke trosfellesskap religiøsitet kristenliv kirke ekklesiologi norge
Geografisk emneord
Dewey
250 . - 274.81 . - 306.6 . - 306.81 . - 306.609481
ISBN
8251912342 : Nkr 380.00

Bibliotek som har denne