Nærbø tv 24 20.sept., 4.okt., 18.okt., 1.nov. 1994


Odin Omland, Nærbø Tv
VHS Bokmål 1994

Oppdaterer

Utgitt
Nærbø Tv, 1 Kassett, 37, 25, 21 Og 33min. , 1994
Opplysninger
- De eldres dag (29.okt.) . - - HGP: Tobias Skretting: "Ljose dagar" . - - Hjelpepleier-dagen, med bl.a. utdeling av . - - Høstbilde . - - Høstmoter fra Livs motebutikk . - - Intro: "Nærbø med bil" . - - Intro: "Obrestad havn" . - - Intro: Bilde over Nærbø (fra Hå sjukeheim) . - - Intro: Glimt ifra innslag i lokalsendingen . - - Kommuneplan 1995-2011: Møte . - - Kunstutstilling HGP (Kristi Preus, Helle Mellem- . - - Kvia garden "venn med dyra" (29.sept.) . - - Njærheim bruktmøbler . - - Peder Vigre slår høyet for siste gang . - - Revy i nitti -94: "De e sykt løye" . - - Revy i nitti: "Moral" . - - Revy i nitti: "Ungkaren . - - Revy i nitti: "Vise ved Tobias Skretting" . - - Rulletekst: "Høstbilde" . - - Rulletekst: "Høstbilder" . - - Rulletekst: Glimt ifra innslag i lokalsendingen . - - Våland museum (16.okt.) . - Forts. neste side . - Innhold 1.nov. 1994 (33 min.): . - Innhold 18.okt. 1994 (21 min.): . - Innhold 20.sept. 1994 (37min.): . - Innhold 4.okt. 1994 (25min.): . - Innhold 4.okt. 1994 (forts.) . - Nærbø TV 24 . - fylkespris/hjelpepleierpris (11.okt.) . - strand og Ellen Kalvig)
Emner
Dewey

Bibliotek som har denne