Nordiske genressurser : husdyr, kulturplanter, skogstrær, 2003


[redaktør: Liv Lønne Dille ; oversettere: Jenni Miettunen, finsk til svensk, Karl Kerner, skandinavisk til engelsk, Päivi Torri, skandinavisk til finsk]
Bok Svensk 2003

Oppdaterer

Medvirkende
Utgitt
København : Nordisk ministerråd , 2003
Omfang
23 s. : ill.
Emner
Gener
Ressurser
Trær(skogbruk)
bevaring
Genteknologi
Husdyr
Kriminalitet
Kriminologi
Nyttevekster
biologisk mangfold bærekraftig forvaltning genetiske ressurser genressurser norden genetisk materiale euforgen foredling
Dewey
ISBN
9289307676

Bibliotek som har denne