Tidsskrift utgjeve av Historielaget for Sogn. Nummer 17.


utgjeve av Historielaget for Sogn
Bok Nynorsk 1955

Oppdaterer

Medvirkende
Utgitt
Leikanger : Historielaget , 1955
Omfang
57 s.
Opplysninger
Ikkje til heimlån . - Innhald: Skasheim, A.: Major Per Tang - minneord s.5-9. Kleiva , Ivar.: Niels Griis Astrup Dahl s.10-28. Skasheim, A.: Semjarslåtten s.29-37. Skasheim, A.: Hov-namnet s.38-44.
Emner
Geografisk emneord
Dewey
253 . - 907.2 . - 948.361 . - 948.38

Bibliotek som har denne