Norsk arkitekturhistorie : frå steinalder og bronsealder til det 21. hundreåret


Nils Georg Brekke, Per Jonas Nordhagen og Siri Skjold Lexau
Bok Nynorsk 2003 · Lærebok

Oppdaterer

om denne boka:
Denne boka gir den første samla framstillinga av arkitektur i Noreg, frå telt og huskonstruksjonar i steinalderen og heilt fram til det prosjekterte operabygget i Bjørvika i dag.
Byggjeskikken er til ei kvar tid avhengig av ressursgrunnlag, skiftande samfunnstilhøve og arkitektoniske stilimpulsar, og gjennom dette grepet gir forfattarane ei kontekstuell og tverrfaglig framstilling av norsk arkitekturhistorie. I framstillinga viser forfattarane korleis det teknologiske grunnlaget for mellomalderarkitekturen blir utvikla lenge før stavkyrkjene blir reiste. I denne delen blir mykje ny forskning presentert, både om byggjeskikken i forhistorisk tid og mellomalderarkitekturen. Etter ein oppdatert gjennomgang av byggjeskikken i tidleg nytid, viser forfattarane korleis utskiftingar, industrialisering og byvekst omformar landskapet sist på 1800-talet. Dei største endringane kjem likevel inn på 1900-talet, med stor byggjeaktivitet og med gjennombrotet for modernismen. Også her blir mykje nytt prensentert, særleg om arkitekturen i 1980- og 90-åra.
Boka er gjennomillustrert med fargebilete, grunnplanteikningar og isometriske teikningar.
Digital utgave: Søke-URL
Annen tittel
Medvirkende
Utgitt
Oslo : Samlaget , 2003
Omfang
432 s. : ill.
Passer for
Opplysninger
Opplagshistorikk: 2. oppl. 2003; 3. oppl. 2005
Emner
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
8252157483 : Nkr 498.00

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

Norsk arkitekturhistorie : frå steinalder og bronsealder til det 21. hundreåret
Nils Georg Brekke, Per Jonas Nordhagen og...

Bok · Nynorsk · 2008
Digital utgave: Søke-URL
Norsk arkitekturhistorie : frå steinalder og bronsealder til det 21. hundreåret
Nils Georg Brekke, Per Jonas Nordhagen og...

Tale på CD · Nynorsk · 2008

Tilhører NLB
Vis hos NLB
Norsk arkitekturhistorie : frå steinalder og bronsealder til det 21. hundreåret
Nils Georg Brekke, Per Jonas Nordhagen og...

Tale på CD · Nynorsk · 2021

Tilhører NLB
Vis hos NLB